در طبقه یاد شهدای آزادی گرامی داشته شد

در شهر طبقه در روژآوای کوردستان، شروانان آزادی‌بخش که در ماه جولای و اوت و سپتامبر به شهادت رسیده بودند، طی مراسمی یادشان گرامی داشته شد.

نمایندگان اداره‌ی غیرنظامی دمکراتیک، مجلس نظامی، احزاب، جنبش زنان و جوانان، ریش سفیدان عیشره‌ها، در این مراسم حضور داشتند، مراسم با پیشگامی مجلس خانواده‌ی شهدا برگزار شد.

ریاست مشترک خانواده‌ی شهدا، هیند ال‌خلیل، گفت: «فرمانده‌ی کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک‌ج‌ک) رستم جودی و اعضای کمیته‌ی نظامی نیروهای مدافع خلق (ه‌پ‌گ) که براثر بمباران دولت ترکیه به شهادت رسیده بودند، یاد شهید سارا، روکن را گرامی می داریم. امروز نیز با شهید سید اَوران و اصلان قامیشلو وداع کردیم. ما به دشمن و قدرت‌مندان می‌گویم، ما هوشیار خواهیم بود، اجازه نمی‌دهیم پا بر خاک ما بگذارند».

سخن‌گوی مجلس نظامی طبقه، سَقر جرنیه گفت: «امروز یاد شهدای خود، آنانی که برای سرزمین و خلق جان خود را فدا مرند را گرامی می‌داریم. ما تا پیروزی راه آن‌ها را ادامه می‌دهیم‌. از دست‌آوردهای شهدا حفاظت خواهیم کرد».

سپس ریاست مشترک قانون‌گذاری اداره‌ی غیر نظامی طبقه، یحیی ال‌مصلوب، گفت: «امروز یاد شهدای قهرمان خود را گرامی می‌داریم. یک‌بار دیگر به آن‌ها قول می‌دهیم، به راه آن‌ها ادامه خواهیم داد و تمامی سرزمین‌های اشغالی را آزاد خواهیم کرد».

در پایان، ویدئویی در رابطه با شهدا و تاریخ شهادتشان به نمایش در آمد.