هزاران نفر برای عفرین در حلب راهپیمایی کردند

هزاران نفر از شهروندان حلب به مناسبت پنجمین سالگرد اشغال عفرین توسط دولت اشغالگر ترکیه به خیابان‌ها آمدند.

هزاران نفر از اهالی حلب در محله‌های شیخ‌مقصود و اشرفیه به خیابان‌ها آمدند تا پنجمین سالگرد اشغال عفرین توسط دولت اشغالگر ترکیه را محکوم کنند.

هزاران نفر که در محله شیخ‌مقصود تجمع کردند، بنرهایی با مضمون محکومیت اشغال و همچنین تصاویری از رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و شهدای "مقاومت عصر" حمل کردند.

در راهپیمایی که از خیابان اصلی تا به میدان جبانت ادامه داشت، شعار "زنده باد مقاومت عفرین" سر داده شد.

کامران زازا، رئیس مشترک سازمان مدنی حلب طی سخنانی در میدان، تاکید کرد که مبارزه آنها تا آزادی عفرین و بیرون راندن اشغالگران از عفرین ادامه خواهد داشت.

زازا با بیان اینکه دولت ترکیه قصد دارد با حمله به عفرین و از طریق تغییر جمعیتی کوردها را نابود کند، خاطرنشان کرد: نیروهای آزادی‌بخش عفرین رویاهای اشغالگران را ناکام خواهد گذاشت.

روشان محمد، عضو اجرایی شورای خانواده شهدا با توجه به سکوت جامعه جهانی گفت: جامعه جهانی پس از گذشت 5 سال از اشغال عفرین و جنایات دولت اشغالگر ترکیه و تبهکارانش، هنوز هم سکوت اختیار کرده است.

روشان محمد با جلب توجه به تلاش‌های ایجاد سازش میان دمشق و آنکارا ادامه داد: نزدیکی دولت دمشق و آنکارا و تلاش برای مشروعیت بخشیدن به رژیم ستمگر مرکزی، همگی با در نظر نگرفتن خلق‌های سوریه اتفاق می‌افتد.

روشان با بیان اینکه آزادی سوری‌ها در گرو گفتگو بین سوری‌ها و راه حلی در بطن سوریه است، خاطرنشان کرد: عفرین به دست خلق آن آزاد می‌شود و سوریه دموکراتیک ساخته خواهد شد.