جامعه از طریق پ.ک.ک با واقعیت نوروز آشنا شد

نایف علی که 37 سال با جنبش آزادی کوردستان بوده است، گفت که با پ.ک.ک واقعیت نوروز را درک کرده و به پیروزی مقاومت اعتقاد دارند.

نایف علی اهل دیرک که 37 سال پیش با جنبش آزادی کورد آشنا شد، هم پدر یک شهید و هم از میهن دوستانی است که در خط آزادی پ.ک.ک گام برمی دارد.

 

نایف علی با ANF صحبت کرد و درباره زمان ملاقاتش با پ ک ک گفت: "ابتدا آنها را در دیرک در سال 1982 دیدم، اما نمی دانستم چه کسانی هستند. آنها به دانشجویان باکور کوردستان معروف بودند. در سال 1984 او را به عنوان یکی از اعضای پ.ک.ک شناختم. من در سال 1986 یک میهن دوست شدم. پ.ک.ک یک باور جدید، یک سیاست جدید، یک مفهوم جدید از فداکاری بود. بازسازی جامعه بود. به همین دلیل به آن وابسته شدم."

نوروز هم با پ.ک.ک شناخته شد

نایف علی اعلام کرد که پس از ورود پ.ک.ک به روژآوا، واقعیت نوروز شناخته شد و ادامه داد: "قبل از پ.ک.ک، نوروز بود، اما جامعه واقعیت نوروز را نمی دانست. نوروز فقط سفر با خانواده و غذا خوردن و چند آهنگ خواندن و وقت گذراندن بود. ما فقط یک بار در سال 1983 با حزب ترقی خواه در دیرک جشن گرفتیم و مثل یک مهمانی بود. بعد از اینکه جنبش آزادی کوردستان را شناختم با واقعیت نوروز هم آشنا شدم. با اقدام مظلوم دوغان مشخص شد که منظور از نوروز چیست و پاسخ صحیح به این سوال که چگونه باید از نوروز استقبال کرد. پ ک ک معنای واقعی نوروز را در جامعه گسترش داد. با آمدن پ.ک.ک معنای جدیدی به اهمیت نوروز اضافه شد و خلق با آتش مظلوم دوغان به واقعیت نوروز رسید."

با وجود فشار رژیم ...

نایف علی با بیان اینکه "پس از کشتار 12 مارس خشم مردم کورد بیشتر شد" گفت: نیروهای رژیم سوریه نیز فشارها را افزایش دادند. نایف علی گفت: "تحت این فشار و ظلم، فقط پ‌ک‌ک جشن نوروز را برگزار کرد. آن سال در هر شهر جشن‌هایی برگزار شد. کشتاری که در سال 2004 انجام شد به یک قیام عمومی تبدیل گردید. مردم برای انتقام شهدا با شور و شوق فراوان به استقبال نوروز رفتند."

ایمان مردم قوی بود، مرگ را با چشمان خود دیدند

نایف علی اعلام کرد که بین سال های 2009 تا 2010 در دمشق بوده است و در آن زمان درباره حضور خود در نوروز گفت: "نیروهای رژیم اجازه برگزاری این جشن را ندادند. با این حال مردم کوتاه نیامدند و نوروز را جشن گرفتند. افراد زیادی دستگیر، محاکمه و در دادگاه های نظامی محاکمه شدند. در نوروز 2010 شروع به استفاده از بلندگو کردند. به مردم حمله کردند. مردم مرگ را در مقابل چشمان خود دیدند و نایستادند؛ راهپیمایی کردند. 7 کیلومتر راهپیمایی کردند. راههای اصلی دمشق در ترافیک بسته شد. ایمان مردم قوی بود. مردم کورد در میدان بودند. مثل الآن مردم دور هم جمع نمی شدند و نوروز را جشن نمی گرفتند. شهید عزیز عرب بر مردم عرب تأثیر گذاشت. حداقل مردم عرب نوروز را جشن گرفتند، اما مانند زمان پس از 2011 نبود. بعد از انقلاب خون خلقها با هم ریخته شد، مردم دست به دست هم دادند و ایستادند. نوروز مال مردم شد."