تبهکاران اشغال‌گر دو کامیون گندم را دزدیدند

تبهکاران ترکیه‌ی اشغال‌گر دو کامیون گندم کشاورزان روستاهای کانتون گری‌سپی اشغالی را دزدیدند.

براساس منابع در روستاهای گری‌سپی، تبهکاران سلطان مراد وابسته به ترکیه‌ی اسغال‌گر، دو کامیون پر از گندم کشاورزان روستاهای کانتون اشغالی را دزدیدند.

براساس منابع، این دزدی در نزدیکی شهرک حمام ترکمان در گری‌سپی صورت گرفته است.

قابل ذکر است، ترس و دلهره نزد کشاورزان ایجاد شده از ترس تکرار این عمل در منطقه، زیرا در آن‌جا تبهکاران مشغول فساد هستند و روزی ساکنان را به قصد گرسنه نگه داشتن آنان، می‌دزدند.