افزایش هشت درصدی آمار طلاق در ایران

معاون امور زنان رئیس جمهور ایران خودش یک قربانی کودک‌‌همسری است

آمارهای مربوط به طلاق در ایران افزایش روزافزون را نشان می‌دهد و معاون امور زنان رئیس جمهور به ناکارآمدی سیاست‌‌های اتخاذی برای کاهش میزان طلاق در کشور اذعان کرده است.

انیسه خزعلی در یک جلسه رسمی قبول کرد که بر خلاف انتظار دولت، آمار طلاق و جدایی‌ها ٨ درصد افزایش یافته است. دولت رئیسی در انتظار کاهش بیست درصدی طلاق در سطح کشور بود اما این اتفاق رخ نداد.

انیسه خزعلی که به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان معرفی شده، خودش قربانی کودک همسری است و گفته که در ١۶ سالگی ازدواج کرد.

او دلیل اصلی جدایی‌ها را نبود گذشت و ایثار در خانواده ها عنوان کرده در حالی که شواهد نشان می‌دهد خفقان سیاسی که به فقر اقتصادی گسترده منجر شده عامل عمده فروپاشی خانواده‌هاست. در عین حال، قوانین ازدواج در ایران کاملا بر علیه زنان است. انیسه خزعلی اعتراضی به قوانین‌ زن‌ستیز ایران ندارد و توجیه کودک‌همسری از سوی او با اعتراضاتی همراه بوده است.

افزایش میزان طلاق و سرگردانی میلیون‌ها کودک کار و بازمانده از تحصیل در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر حکومت ایران همچنان افزایش جمعیت کشور با سیاست تشویق فرزندآوری را دنبال می‌کند.