تحصن آزادی این هفته با جمعی از جوانان ادامه دارد

تحصن 'آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان' که در استراسبورگ فرانسه در حال برگزاری است در هفته ۵۷۱ام با حضور اعضای جنبش جوانان کوردستان ادامه دارد.

با پیشگامی و رهبری "ابتکار آزادی برای عبدالله اوجالان"، از ۲۵ ژوئن ۲۰۱۲، "تحصن آزادی" برای آزادی فیزیکی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در شهر استراسبورگ فرانسه برگزار می‌شود.

تحصن در هفته ۵۷۱ام قرار دارد. فعالیت این هفته توسط اعضای جنبش جوانان کوردستان؛ سرهات ککلیک، اوزگور گونر، مصطفی اوزدمیر و ایوپ کایا انجام می‌شود.

سرهات ککلیک به نمایندگی از این فعالان گفت: ما از اینجا به افکار عمومی، پارلمان اروپا و به‌ویژه خلق کورد می‌گوییم؛ ما مدت زیادی است که هیچ اطلاعی از رهبر خود دریافت نکرده‌ایم. ما یکبار دیگر می‌خواهیم افکار و رویکردمان را ابراز کنیم؛ این پیمان را تکرار می‌کنیم که جوانان هرگز از خط رهبری خود عدول نخواهند کرد و همیشه از رهبر خود پاسداری خواهند کرد.

ما همچنین می‌خواهیم این را به افکار عمومی اروپا بگوییم: خلق کورد در برابر ظلمی که یکصد سال است ادامه دارد، شکست نخورده‌اند و شکست نخواهند خورد. خلق کورد در اقصی نقاط جهان از مبارزه برای آزادی خود و رهبر خود دست بر نمی‌دارند. آنها به مقاومت خود ادامه خواهد داد. مبارزه ما با نیروهای سرکوبگر ادامه خواهد داشت. ما بار دیگر از خلق و جوانان کورد می‌خواهیم؛ تا آزادی رهبرمان و آزادی کوردستان نباید دست از مقاومت و مبارزه برداریم. برای آزادی رهبرمان از همگان می‌خواهیم که به تحصن آزادی رهبری بپیوندند.