زنان و جوانان در گریگنی به‌میدان رفتند

در اعتراض به انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و تلاش برای محاصره مخمور، تجمع اعتراضی در حومه گریگنی پاریس برگزار شد.

در حومه گریگنی، در پاریس پایتخت فرانسه، به‌رهبری جنبش‌های زنان و جوانان اروپا، علیه انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و تلاش‌های دولت عراق برای محاصره کمپ مخمور یک تجمع اعتراضی برگزار شد.

در این بیانیه این تجمع آمده است: مطلع شدیم که رهبر آپو برای ۶ ماه دیگر از ملاقات با وکلا ممنوع شده است. فاشیسم آ.ک.پ- م.ه.پ مصرانه به رهبر آپو اجازه ملاقات با وکلا و خانواده اش را نمی‌دهد. ما هرگز این انزوا را نخواهیم پذیرفت. هرگز به زندگی بدون رهبریمان عادت نمی‌کنیم. با فشار حزب دموکرات کوردستان (پ.د.ک) و دولت ترکیه، نیروهای عراقی اطراف کمپ پناهندگان مخمور را گرفته‌اند. ما هرگز این سیاست را نخواهیم پذیرفت. همه بدانند که ما صدای مقاومت خلق خود در مخمور خواهیم بود. این اقدام ما برای هشدار به شماست. ما به عنوان جنبش زنان آزاد کوردستان و جنبش جوانان انقلابی از این پس به اقدامات خود بی‌وقفه ادامه خواهیم داد. ما به نیروهای عراق و دولت فاشیست ترکیه هشدار می دهیم.

در این مراسم شعارهای "زنده‌باد سروک آپو" و "زنده‌باد مقاومت مخمور" سر داده شد.