فرماندهی ایالت سرحد: نباید خلق ما در بازید جاسوسان و کنتراها را میان خود جای دهند

فرماندهی ایالت سرحد نسبت به جاسوسی و فعالیت کنترا در بازید هشدار داد و از خلق در خواست کرد، جاسوس و کنتراها را پیش خود جای ندهند. فرماندهی نام جاسوس‌ها را آشکار کرد.

فرماندهی ایالت سرحد، اطلاعیه‌ای مکتوب را منتشر کرد و گفته است: “هیچ کس شرافت خود را برای چندر قاز نفروشد، جاسوسی را نپذیرد و شرف خود را به باد ندهد.

در اطلاعیه‌ای که رو به خلق میهن‌دوست بازید نوشته شده است، در آن ذکر شده است:

“تمامی نیروهای اشغال‌گر سلطه‌گر در طول تاریخ کورد و کوردستان که به سلطه‌گری خود ادامه داده‌اند، هرگز نتوانسته‌اند بر فکر و اندیشه‌ی جامعه تسلط‌ یابند. در دوره‌هایی که دولت‌های اشغال‌گر بر مسند حکومت بوده‌اند، جامعه‌ی ما با زبان و فرهنگ و ارزش‌های انسانی‌ خود از جوهر خود محافظت کرد و تسلیم نشد. اما با سیستم حاکم و کولونیالیست سرمایه‌داری و سیاست‌های جنگ ویژه علیه خلق ما، علیه تاریخ و فرهنگ و تمامی ارزش‌های زندگی و مقدسات ما، کولونیالیست ذهنی در حال وقوع است که در تاریخ ما هرگز چنین چیزی سابقه نداشته است.

امروز سیستمی بر روی رهبری ما اجرا می‌شود، در طول تاریخ بشریت، نمونه نداشته است. ستم و نسل‌کشی بر روی خلق ما اجرا می‌شود. بر روی سرزمین و تاریخ و فرهنگ ما، سیاست غارت و نسل‌کشی در حال اجراست. در جایی مانند بازید که رهبر آپو اولین اقدام کوردستانی خود را در آن انجام داد و بذر آغازین مبارزه‌ی آزادی‌بخش را کاشت، از طریق خیانت و جاسوسی سعی در قبول کردن بی‌اعتمادی و چیزهای تحمیلی را دارند. ما نباید عصیان و مقاومت کوه آگری را که در تاریخ ما در برابر ظلم شکل گرفت را فراموش کنیم. بعد از شهادت بروی هسکی تلی، استخوان‌های خلق ما که در دره‌ی زیلان و دره‌ی زمیام به قتل رسیدند هنوز درد می‌کند. جلادی که این نسل‌کشی را انجام داد، سیستم نابودگر ترکیه اشغال‌گر بود. خلق ما باید در برابر دروغ‌های جنگ ویژه و روانی رژیم فاشیستی هوشیار باشد که به نمایندگی حزب عدالت و توسعه (آ‌ک‌‌پ) و حزب حرکت ملی (م‌ه‌پ) صورت می‌پذیرد. هیچ کس شرافت خود را برای چندر قاز نفروشد، جاسوسی را نپذیرد و شرف خود را به باد ندهد.

در پی حمله‌ی ساکا بازی پلیدی اجرا می‌شود

قبل از هر چیز، لازم است عشیره‌ی ساکا مراقب سیاست‌های جنگ ویژه و دروغ باشد. همان‌طور که می‌دانیم بروی هسکی تلی، از عشره‌ی ساکا است. عشیره‌ی ساکا در برابر حملات اشغال‌گری و نسل‌کشی فاشیستی ترکیه در قیام کوه آگری مقاومت تاریخی ‌و شایسته‌ای از خود‌نشان دادند و ارتش اشغال‌گر ترکیه را شکست دادند. این مقاومت تاریخی عشیره‌ی ساکا‌ی میهن‌دوست، که پیشگامی قیام تاریخی کوه آگری را برعهده داشتند، برای همیشه در تاریخ کوردستان با احترام و قدردانی از آن یاد خواهد شد و همیشه در خاطر باقی می‌ماند. امروز رژیم فاشیستی ترکیه با اشکال مختلف در صدد انتقام گرفتن از عشیره‌ی ساکای میهن‌دوست ما است. تلاش می‌کند برخی افراد سست و ضعیف عشیره‌ی ساکای میهن‌دوست را جاسوس و کنترا گرداند و شهرت میهن‌دوستی تاریخی عشیرت ساکت را لکه دار نماید. دشمن این جاسوس‌ها را به مناطق گریلا می‌فرستد، آن‌ها نیز دنبالشان راه می‌افتند و از آنان می‌خواهند تا مکان‌ها را برایشان مشخص نمایند. آن‌ها برای منفعت و سود به کوه‌ها می‌آیند و می‌خواهند دل دشمن را از خودشان رازی نمایند. این بازی پلیدی است که به ویژه بر عشیره‌ی ساکا اجرا می‌شود.

افرادی که جاسوسی می‌کنند

می‌خواهیم نام افرادی که به جاسوسی و کنترایی مشغول هستند و نزد ما اسم آن‌ها فاش شده است، برای خلق میهن‌دوست خود منتشر کنیم. لازم است خلق میهن‌دوست ما و به ویژه عشیرت ساکای میهن‌دوست این جاسوس‌ها را تحویل نگیرند که شرف و کرامت خود را به چندرقاز فروخته‌اند و به خدمت دشمن درآمده‌اند. در روستای زورآوا موسی اورش‌، محمد میرو‌ ملقب به محمد آشان، علی ارسین‌ و مختار گونگورین، زکی چتیز، این کنتراها برای دشمن جاسوسی می‌کنند، علیه گریلاهای آزادی‌بخش کوردستان و خلق میهن‌دوست ما جنایت انجام داده‌اند، در زودترین زمان از خیانت دست بردارند و از حزب ما و خلق میهن‌دوست ما عذرخواهی نمایند. دیر یا زود، گریلاهای آزادی‌بخش و خلق میهن‌دوست ما آن‌ها را بازخواست خواهند کرد.

خلق ما این افراد را در خود جای ندهد

اگر سال‌هاست که آتش آزادی بر کوه آگری خاموش نشده و همچنان فروزان است، ۴۰ سال است که گریلاهای آزادی‌بخش کوردستان بی‌وقفه می‌جنگند و این مقاومت مقدس ادامه دارد، این به برکت میهن‌دوستی قوی خلق بازید و عشیره‌ی ‌ساکاست. حتی اگر امروز چنین افرادی بی‌شرفی ظاهر شوند که آبروی خود را به دشمن تقدیم کنند، ما معتقدیم که خلق میهن‌دوست ما آن‌ها را رسوا کرده و از وظیفه‌ی خود صیانت می‌کنند.

با مبارزه‌ای که به خاطر خلق آزادی‌خواه انجام می‌دهیم‌، مفتخر هستیم

هر فرد گرامی و‌محترم بازید و عشیره‌ی ساکای میهن‌دوست، در طول تاریخ تا کنون، موضع میهن‌دوستانه و شرافت‌مندانه‌ای از خود در برابر دشمن از خود نشان داده‌اند. به عنوان گریلاهای آزادی‌بخش کوردستان در کوه‌های سرحد، به هر آن‌چه که به خاطر چنین خلقی شریف و آزادی‌خواه انجام داده‌ایم مفتخر هستیم و فداکارانه مبارزه می‌کنیم. ما به این‌که فرزند خلقی شجاع مانند شما هستیم. با افتخاری که نسبت به اعتماد خلق مظلوم کورد خود احساس می‌کنیم، اعلام می‌کنیم که مبارزات آزادی‌بخش خود را بیش از پیش افزایش خواهیم داد و قطعا پیروز خواهیم شد و با احترام به خلق میهن‌دوست خود درود می‌فرستیم”.