خسارات رانش زمین در چین سنگین بود

تلفات رانش زمین در منطقه سیچوان در جنوب غربی چین سنگین بود. تعداد قربانیان به ۱۹ نفر رسید.

رانش زمین از مزرعه جنگلی روی تپه رخ داد و خاک روی یک مرکز معدن ریخت. محل وقوع فاجعه در نزدیکی شهر لشانه است.

مقامات محلی در ابتدا اعلام کردند که ۱۴ نفر کشته و ۵ نفر مفقود شده‌اند.

بر اساس گزارش تلویزیون دولتی CCTV، جنازه ۵ مفقود شده نیز پیدا شد.

در محل وقوع رانش زمین؛ حدود ۴۰ هزار نفر زندگی می‌کنند. اهالی این منطقه عمدتاً از راه جنگلداری و کشاورزی به‌سختی امرار معاش می‌کنند.

رانش زمین اغلب در مناطق روستایی و جنگلی چین رخ می‌دهند.