یک سرباز ترکیه‌ی اشغال‌گر کشته و یک سرباز دیگر در سرت زخمی شد

در منطقه‌ی سرت در باکور کوردستان، بین نیروهای مدافع خلق (ه.پ.گ) و ارتش ترکیه‌ی اشغال‌گر جنگ رویداد، در نتیجه یک سرباز کشته و یکی دیگر زخمی شد.

خبرها هاکی از این است که یک ماشین نظامی ترکیه‌ی اشغال‌گر در اوسیان واقع در شهرک برواری در منطقه‌ی سرت منفجر شد، پس از انفجار ماشین، بین ارتش اشغال‌گر و ه.پ.گ جنگ رویداد.

براساس خبرها، در این درگیری، یک سرباز کشته و یکی دیگر زخمی شده است، اشغال‌گر جنازه‌ی سرباز کشته و زخمی را با هلیکوپتر به بیمارستان سرت منتقل کرد.