زیلان‌ وژین، کشتار بلوچستان از سوی رژیم را محکوم کرد

رئیس مشترک پژاک در پیامی کشتار شهروندان بلوچ از سوی رژیم ایران را محکوم کرد و با خانواده جانباختگان و خلق بولچ اظهار همدردی نمود.

زیلان وژین، از رؤسای مشترک «حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)» طی پیامی مکتوب، کشتار شهروندان بلوچ در سیستان و بلوچستان بدست سپاه پاسداران رژیم ایران را شدیدا محکوم کرد. وی ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جانباختگان و خلق بلوچ، تاکید کرد که لازم است همه خلق‌های ایران پشتیبان خلق بلوچ و کورد باشند زیرا رژیم به کشتارهای بیشتری در شرق کوردستان و بلوچستان نسبت به سایر مناطق و شهرها دست زده. وژین تنها راه باقی‌مانده پیشاروی خلق‌ها را مبارزه مستمر برای کسب آزادی عنوان کرد.

متن کامل پیام زیلان وژین، ریاست مشترک پژاک:

"به افکار عمومی و خلق بلوچ

خلق غیور بلوچ، در روزهای جمعه و شنبه و یکشنبه مهرماه ١۴٠١، شاهد حمله بی‌رحمانه سپاه پاسداران نظام فاشیست ایران به هزاران تظاهرکننده در شهر زاهدان بودیم که بر اثر آن دهها تن از شهروندان بی‌گناه به رگبار گلوله بسته شده و در اوج بی‌گناهی کشتار شدند. ما همچو «حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)» حامی و پشتیبان شما خلق آزادیخواه بلوچ هستیم و کشتار جمعی از تظاهرکنندگان بی‌گناه بدست سپاه پاسداران رژیم فاشیست را محکوم می‌کنیم. اینگونه حملات نظامی سرکوبگرانه بی‌شک پیام واضع رژیم برای نوع برخورد با خلقی تحت ستم است که تنها جرمش مطالبه همه حقوق و آزادیهایش است. رژیم اشغالگر ایران در ١۵ روز گذشته که خیزش خلق‌ها با شعار و فلسفه ژن، ژیان، آزادی ادامه یافت، بیش از همه به کشتار در بلوچستان و شرق کوردستان دست زده است.

خلق‌های ایران و شرق کوردستان در خیزش‌های آزادیخواهانه خود روحی دوباره به خاورمیانه بخشیده‌اند و برای تحقق یک رنسانس حقیقی با پیشاهنگی زنان آزاده، سنگ تمام گذاشته‌اند. باور ما به اتحاد خلق‌ها بویژه با خلق بلوچ، بیش از پیش راسخ و متقن است. همین همگرایی و همدلی صفوف اتحاد ما را پر تعداد و استوارتر می‌گرداند. باشد که با مبارزه و اتکای بر اراده برای قیام، همه خلق‌های تحت ستم به آزادی برسند."