به قتل‌عام درخت در درسیم اعتراض شد

انجمن حفاظت و محیط‌زیست مونزور به قطع درختان جنگل‌های درسیم اعتراض کرد.

نابودی طبیعت

درختان در منطقه چیخَکه واقع در مرکز درسیم و جاده خوزات (هوزات) توسط پیمانکار مهمت توران که برگه تحویل قطع جنگل به او داده شد، قطع شد. قتل‌عام درختان واکنش مردم درسیم را به دنبال داشت. اعضای انجمن حفاظت و محیط‌زیست مونزور در واکنش به این قتل‌عام با بیانیه مطبوعاتی در مقابل اداره جنگلداری که برگه تحویل را صادر کرد، خواستار جلوگیری از قتل‌عام شدند. یوسف توپچو، نماینده انجمن محیط‌زیست درسیم، در سخنرانی خود در این تجمع اعتراضی گفت: «جنگل‌زدایی برای دهه‌ها در منطقه درسیم ادامه دارد. جنگل‌ها ۲۷ درصد از جغرافیای درسیم را تشکیل می‌دهند که در کمربند جنگلی آناتولی شرقی قرار دارد. این کمربند جنگلی فضایی را برای صدها گیاه بومی و میلیون‌ها موجود زنده در درسیم ایجاد می‌کند.»

باریش یلدیریم، وکیل دادگستری گفت: «این گونه قتل‌عام‌ها خلاف قانون است و باید فوراً متوقف شود.»