تصویر

پیمان ویان‌: زنان اکنون پیشگامان مبارزه‌اند

ریاست مشترک پژاک، پیمان ویان گفت: «در این برهه تاریخی تغییر و تحولات، زنان نقش پیشاهنگی خود را ایفا می‌کنند» و اشاره کرد که در سال‌های اخیر رادیکال‌ترین مبارزه از سوی زنان انجام شده است.

چهارمین کنگره کژار

ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان ‌(پژاک)، پیمان ویان چهارمین کنگره جامعه زنان آزاد روژهلات کوردستان (کژار) را که در روزهای ۷-۹ می برگزار شده بود را ارزیابی نمود.

ریاست مشترک پژاک، پیمان ویان در ابتدای سخنان خود چنین گفت‌: ‌«ما ابتدا این کنگره را به معمار آزادی، رهبر آپو، به مادرانی که هزینه‌های هنگفتی برای انقلاب می‌دهند، مادران شهدا، مادران صلح، به تمام زنانی که در عرصه‌ها مبارزه می‌کنند، در عین حال به ویژه به تمام زنانی که در زندان‌ها مبارزه می‌کنند، به زنان مبارزی از تمام ملت‌های ایران، به تمام خلق‌ میهن‌دوست و تمام زنان انقلابی که در مقابل نظام دولتی برده‌دار و قاتل مبارزه می‌کنند، تبریک می‌گویم. در عین حال، ما این کنگره را به تمام اعضای کژار، تبریک می‌گوییم. کنگره کژار در برهه بسیار مهمی برگزار شد. ما در چنین مقطعی قرار داریم که مبارزه زنان در سطح کوردستان،‌ خاورمیانه و جهان،‌ مهر خود را بر جهان حک کرده است، در چنین وضعیتی ما کنگره خود را برگزار نمودیم. زنان با پیشاهنگی برای تغییر و تحولاتی تاریخی،‌ نقش خود را ایفا می‌کنند. در سطحی بسیار والا، مبارزه را عملی نموده‌اند. در مقابل نگرش دولت-ملت اشغالگر و مردسالار مبارزه می‌کنند.‌»

‌«کژار دارای یک میراث بزرگ است»

پیمان ویان ریاست مشترک پژاک اینچنین به سخنان خود ادامه داد‌: ‌«در سال‌های اخیر بدلیل اینکه رادیکال‌ترین پیشاهنگی را زنان انجام می‌دهند، اکنون آنان پیشگامان‌ انقلاب هستند. این موضوع نیز در کنگره ما، جزء مهم‌ترین مباحث بود. انتقاداتی که از سوی زنان در این مورد صورت گرفتند، بدین دلیل بودند که به مثابه کژار به شیوه‌ای که انتظار می‌رفت، پاسخگو نبوده‌ایم. به همین علت ما همه در مقابل تمام زنان، خود را مورد خودانتقادی قرار دادیم. برای اینکه بتوانیم آن انتظارات را برآورده سازیم، گفتگوهای مهمی صورت دادیم. کژار دارای یک میراث بزرگ است. ده‌ها شهید از جمله شیرین علم‌هولی، زیلان پَپوله، فرمانده بزرگ ما آرین آره، همچنین شهید سارا،‌ بشنگ و شیلان بانه، که کژار به یُمن آنان گسترش یافت وجود دارند. با روح فداکارانه و دانش خود و تا به آخر با حیات جسمانی خود برای موجودیت هویت زن آزاد روژهلات کوردستان و کژار به یک بنیاد مبدل شدند. برای زنان مبارز در ایران به مجرایی برای نفس گرفتن و امید بخشی تبدیل شدند. در این کنگره، اینکه در چند سال گذشته از چه لحاظ ضعف‌هایی را داشتیم و از چه لحاظ موفق بوده‌ایم و همچنین از این به بعد ما باید چه کنیم، بصورتی بسیار وسیع مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و اهداف خود را مشخص‌تر بیان داشتیم.‌»

‌«پیشاهنگی می‌کند»

ویان توجه‌ها را به آزادی زنان معطوف داشت و گفت‌: ‌«در این برهه تاریخی، تنها زنان می‌توانند یک پیشاهنگی صحیح را انجام دهند. با پیشاهنگی زنان، جامعه می‌تواند آزاد شود. می‌تواند بر تمام بحران‌ها و ناآرامی‌ها فائق آید. رهایی تمام ادیان، باورداشت‌ها و ملل با انقلاب زنان، با رهایی و آزادی زنان مرتبط است. این مسائل، مباحث اساسی ما بودند. کژار برای این امر پیشاهنگی می‌کند. ما باید به مثابه جنبش از نظر  سیاسی، اجتماعی، سازمانی و دفاعی بیش از پیش در سطح پیشاهنگی ایفای نقش کنیم. این امر را به عنوان انتقادی در نظر گرفته و خود را مورد خودانتقادی قرار دادیم. در عین ‌حال برای دوره‌های آتی، ما برنامه‌ریزی و پروژه‌‌های نوینی در این باره صورت دادیم. ما مدعی هستیم که در سطحی والاتر مبارزه خواهیم کرد تا که بتوانیم بیش از پیش انتظارات زنان را  برآورده سازیم و در واقع چنین نیرویی داریم.‌»

‌«سیستمی کنفدرال»

پیمان ویان در ادامه سخنان خود چنین گفت: ‌«کژار به عنوان کمیته خود را سازماندهی می‌کند، سیستم‌اش یک سیستم کنفدرال است. برای اینکه بتواند به تمام وظایف و مسئولیت‌های خود در قبال زنان روژهلات کوردستان و ایران در سطحی عالی عمل کند، یکبار دیگر کمیته‌های خود از جمله کمیته دفاع، کمیته آموزش و سازماندهی اجتماعی را از نو ارزیابی کرد. از این پس کمیته آموزش کژار در رابطه با آموزش دادن مردان نیز بیشتر به مسئولیت‌های خود عمل خواهد کرد . همچنین کمیته ژنئولوژی نیز برای اینکه زنان و جامعه، اعتماد به نفس بیشتری کسب کنند و اراده‌مند شوند،‌ از جنبه ایدئولوژی آزادی زنان بیش از پیش به ایفای نقش خود عمل خواهد کرد. همزمان کمیته‌ی رسانه و مطبوعات آزاد زنان نیز برای نشان دادن تمام سیاست‌های رژیم ایران و آشکار کردنش مسئول است. همچنین در مقابل اشاعه نگرش کژار نیز مسئول می‌باشد. درباره طبیعت که انسان در آن زندگی می‌کند، از آنجا که علیه جغرافیای کوردستان قتل‌عام و غارتی در سطح بسیار شدیدی اعمال می‌شود،‌ برای متوقف کردن و پایان دادن به این اعمال، ما تصمیم گرفتیم که کمیته حفاظت از محیط زیست را ایجاد کنیم. در این کنگره،‌ زنان جوان نیز مشارکت کردند و تجربیاتی که زنان جوان در روژهلات کوردستان و ایران بدست آورده‌اند، مورد گفتگو قرار گرفت. نیز بر داشتن برخورد و موضعی بیش از پیش رادیکال در چارچوب انقلاب در سطحی والاتردر دبستا‌ن‌ها و دانشگاه‌ها و مبدل شدن به نیروی دینامیک جامعه مورد ارزیابی قرار گرفت. از نیروهای مدافع زنان روژهلات کوردستان ‌(ه‌پ‌ژ) نیز در این کنگره مشارکت به عمل آمد. ه‌پ‌ژ در موضوع خوددفاعی تمام زنان مسئول است. در امر خوددفاعی زنان، آموزش دادن و آگاه کردن زنان و ایجاد یک ارتش بزرگترزنان نیز از دیگر مسئولیت‌های ه‌پ‌ژ‌ است. ه‌پ‌ژ،‌ ادعای آموزش دادن و سازماندهی کردن را بیان داشت.‌»

پیمان ویان توجه‌ها را به خانواده‌های شهدا معطوف داشت و گفت‌: ‌«خانواده‌هایی که بیش از همه هزینه‌های گزافی برای انقلاب آزادی پرداختند، خانواده‌های شهدا هستند. در میان انقلاب کسانی که بیش از همه در این انقلاب نقش ایفا کردند،‌ خانواده‌ها،‌ مادران و پدران شهدا بودند. روح انقلاب و ملت بودن را در اوج خود تجربه و عملی کردند. برای اینکه ما به عنوان کژار از این شرافت و زحمت صیانت نماییم و بتوانیم در میان تمام خانواده‌های شهدا، اتحاد و سازماندهی گسترش دهیم، تصمیم گرفتیم که نهاد خانواده‌های شهدا را در زیر مجموعه کژار،‌ ایجاد کنیم. هدف ما از ایجاد چنین نهادی اینست که در برهه نوین بتوانیم خود را به تمام خانواده‌ها و مادران شهدا برسانیم. در عین حال این امر سازماندهی و آموزش این خانواده‌ها خواهد بود.‌»

‌«یک چتر مشترک لازم است»

پیمان ویان،‌ ریاست مشترک پژاک در گفتگوی خود توجه‌ها را به نیرومند ساختن معطوف داشت و گفت‌‌: ‌«زنان بلوچ، فارس، گیلک، آذری، عرب و افغان ارتباطات نیرومندی ایجاد کردند،‌ در کنگره این مهم نیز یکی دیگر از مباحث اساسی ما بود. ما در یک مقطع نوین از کار و کنش‌ها، اتحاد و همبستگی زنان در خاورمیانه را ژرف خواهیم نمود و ایجاد یک چتر مشترک را به هدف اساسی خود مبدل خواهیم کرد. برای این نیز ما پلتفرم‌های مشترکی ایجاد خواهیم کرد. برای این کار نیز کمیته‌های مرتبط با روابط و دیپلماسی مسئول هستند. ما با ادعای عملی و کار قدرتمندتر، در تمام عرصه‌های کار و کنش سازماندهی انجام داده و کار و کنش‌های خود را به سطحی والاتری ارتقا خواهیم داد.‌‌‌»

‌«رنج و خون شهدا بر زمین نخواهد ماند»

ریاست مشترک پژاک، پیمان ویان در پایان  یکبار دیگر پایبندی به شهدای انقلاب  و تمام شهدای کوردستان را اعلام داشت و گفت‌: ‌«ما مدعی و مصمم هستیم، تصمیماتی را که در کنگره اتخاذ کردیم را عملی می‌کنیم. همچنین ما مبارزه خود را نیرومندتر خواهیم کرد. انتقام خون شهدا برای ما یک قول و عهد دائمی است. ما بدین مناسبت به تمام رفقای خود که در زندان‌ها مبارزه می‌کنند و تمام زنان مقاومت‌گر درود می‌فرستیم و برای مقاومت و مبارزه آنان،‌ آرزوی پیروزی می‌کنیم.‌»