۲۰۱۷/۲/۲۴

گُلان فهیم از اعضای شورای رهبری کژار؛ موجودیت و حالت طبیعی جامعە بە سوی فروپاشی می‌رود

گُلان فهیم عضو شورای رهبری جامعه زنان آزاد شرق کردستان در مصاحبەای با نوروز تی‌وی به معضلات اجتماعی در ایران پرداخت و گفت تصویب منشور حقوق شهروندی در صورتی که نظام تحولی در دیدگاه خود نسبت به زنان ایجاد نکرده ...

چهارشنبه ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۸:۱۰
مرکز خبر - خبرگزاری فرات

گُلان فهیم عضو شورای رهبری جامعه زنان آزاد شرق کردستان در مصاحبەای با نوروز تی‌وی به معضلات اجتماعی در ایران پرداخت و گفت تصویب منشور حقوق شهروندی در صورتی که نظام تحولی در دیدگاه خود نسبت به زنان ایجاد نکرده و زمینەهای اجرای آن وجود ندارد فقط ابزاری انتخاباتیخواهد بود

 

گُلان فهیم که معتقد است معضلات ناشی از نظام مبتنی بر تفکر مردسالاری در سدەی اخیر شناسایی شدەاند به اصرار نظام جمهوری اسلامی ایران بر تداوم حاکمیت با چنین ساختاری و مشروعیت‌بخشی به آن پراداخت و گفت: "نگاهی به معضلات اجتماعی مربوط به زنان در ایران و شرق کردستان در حدی است که حتی در مورد گذشتەهای دور نیز نمی‌توان آنرا عادی تلقی کرد. موجودیت و حالت طبیعتی اجتماع بسوی فروپاشی می‌رود و این تحلیل صرفا از یک نگاه انقلابی نشأت نمی‌گیرد. حتی رسانەهای داخلی هم فروپاشی اخلاقی در جامعه را کتمان نمی‌کنند."

 

وی با اشاره به تحولات جهانی در رابطه با زنان گفت دیگر حکمرانی بر جامعه با استفاده ابزاری از زنان و دادن نقش خانه‌داری به آنها قابل قبول نیست و حکومت ایران هم درک کرده است که دیگر نمی‌تواند با قوانین پیشین، جامعەای ناراضی را اداره کند.

 

گُلان فهیم افزود: "حکومت ایران که اعتراضات مردمی به شرایط موجود را برنمی‌تابد بازتاب وقایعی که در مورد زنان در کشور روی می‌دهند را اهانت به ارزش‌های ایران و بی‌احترامی به قانون می‌خواند و رسانەها و روزنامه‌نگاران را سرکوب می‌کند. دولت ایران اکنون برخی تمهیدات قانونی را برای حل معضلات داخلی مطرح کرده است اما ابتدا باید نگاهش به زنان را تغییر دهد در غیر اینصورت هیچ تحولی روی نخواهد داد."

 

عضو رهبری کژار با اشاره به اینکه ایران بجای جلوگیری از فروپاشی اخلاقی با تبعات آن برخورد قهری می‌کند، به عنوان مثال به حبس معتدان به مواد مخدر در ایران اشاره کرده و گفت حکومتی که می‌تواند هر انسان معترضی را زندانی کند پس چرا نمی‌تواند جلوی ورود مواد مخدر به کشور را بگیرد و چگونه است که جوانان سالم پس از حبس، معتاد از زندان بیرون می‌آیند.

 

وی افزود: "حاکمیت که ایدەای برای حل مسائل ندارد در زندان‌ها برای تسکین درد آگاهانه مواد مخدر پخش می‌کند و همین مردان پس از آزادی از زندان همسران خود را در خانه دچار اعتیاد می‌کنند تا قدرت اعتراض را از آنها بگیرند. اینگونه است که خبرهای فروش کودکان چند ماهه توسط مادرانشان که توان مالی نگهداری فرزندانشا را ندارند منتشر می‌شود. حکومت چنان کرده است که یک مادر پس از ٩ ماه نگهداری نوزاد در شکمش، جگرگوشه خود را پس از تولد به یکصد هزار تومان بفروشد. عادی شدن کارتن‌خوابی و گورخوابی هم نشانەهای فروپاشی اخلاقی در ایران هستند."

 

گُلان فهیم در پاسخ به سئوالی درباره تأسیس خانەهای امن برای دختران فراری و زنان بی‌سرپناه توسط دولت گفت: "این اقدامات به تنهایی کافی نیست و صورت مسئله را پاک نمی‌كند. قوانین ایران اختیار دختران را به خانواده و پدر و برادر داده و از زنان سلب اراده کرده است در نتیجه آنها بخاطر فشارها از خانه فرار می‌کنند. دولت ایران این زنان را دستگیر می‌کند و پس از مدتی نگهداری او را به خانوادەای پس از می‌دهد که از دست آنها فرار کرده است. دختر برای فرار از سلطه پدر در خانه رو به ازدواج می‌آورد و اینبار همسرش تحت نام ملک شخصی و حفظ ناموس او را سرکوب می‌کند. این زن دوباره به خیابان فرار می‌کند و او را بی‌اخلاق خطاب می‌کنند. میزان خودکشی و قتل زنان هم که مشهود است. این راهی است که نظام ایران پیش پای زنان گذاشته و خانوادەای در ایران وجود ندارد که مسئله نداشته باشد."

 

وی تأکید کرد حاکمیت ایران به وجود معضل زنان و جوانان و وجود مسائل ملی در کشور و بیزاری مردم از این اوضاع آگاه است ولی بجای حل واقعی مسائل، منشور حقوق شهروندی منتشر می‌کند تا با کنترل این فضای ملتهب، تنور انتخابات را داغ کند.

 

گُلان فهیم حل معضلات اجتماعی از سوی حکومتی که فساد در آن نهادینه شده است را بعید دانست و گفت در منشور حقوق شهروندی نوشتەاند هر شهروندی حق کار دارد، گویا چیز تازەای کشف کردەاند اما آیا زمینه اشتغال وجود دارد؟ دولت آیا هزینه اقتصادی زنان شاغلی که باردار می‌شوند را تقبل می‌کند؟ قوانین زیادی در ایران وجود دارند اما زمینه اجرای آنها وجود ندارد. می‌گویند شکنجه ممنوع است اما زندانیان را شکنجه می‌کنند، زندانیان را به حالتی می‌رسانند که برای اعتراض لب‌های خود را بدوزند. دنیا اعدام را مردود می‌داند اما در ایران انسان‌ها را هنوز دار می‌زنند. این موضع و راهکار رسمی ایران برای تربیت اجتماع است."

برای دیدن این برنامە [اینجا] کلیک کنید