تصویر

در قامشلو انزوای امرالی با برگزاری یک راهپیمایی محکوم شد

در شهر قامشلو در چارچوب کارزار ‌«آزادی برای عبدالله اوجالان، راه‌حل سیاسی برای مسئله کورد» یک راهپیمایی برگزار شد.

راهپیمایی اعتراضی علیه انزوای تحمیلی بررهبر خلق کورد عبدالله اوجالان

در شهر قامشلو به پیشاهنگی ابتکارعمل خلق برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، در چارچوب کارزار ‌«آزادی برای عبدالله اوجالان، راه‌حل سیاسی برای مسئله کورد» یک راهپیمایی توده‌ای برگزار شد. اهالی قامشلو، عاموده، تربه‌سپی و تل‌حمیص، بزرگان عشایر عرب، دینداران و هیئتی از خودمدیریتی دمکراتیک کانتون جزیره در این راهپیمایی شرکت کردند. در این راهپیمایی تصاویر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و پلاکارت‌های بزرگی با عنوان ‌«آزادی برای رهبر آپو» را برافراشتند.

راهپیمایی در چهارراه عثمان صبری آغاز شد و تا مرکز فرهنگ هنر محمد شیخو ادامه پیدا کرد. در این راهپیمایی انزوای تحمیلی مطلق بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان محکوم شده و آزادی جسمانی او مطالبه شد.

در مقابل مرکز فرهنگ و هنر محمد شیخو، این راهپیمایی به یک تجمع مبدل شد و سخنگوی کنگره استار قامشلو، ایبیستام حِسِن سخنرانی کرد. ایبیستام حِسِن، به مقاومت رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان که ۲۵ سال است به دلیل توطئه بین‌المللی در زندان امرالی بسر می‌برد،‌ درود فرستاد.

ایبیستام حِسِن بیان داشت که دولت‌هایی که این توطئه را عملی کردند می‌خواهند نقشه خاورمیانه را از نو طراحی کنند و گفت‌: ‌«می‌خواهند پروژه‌هایی که برای صد سال آینده دارند را در منطقه اجرایی کنند. همچنین در تلاشند برنامه‌های خود برای سلطه‌گری بر خلق‌های منطقه را عملی سازند. رهبر عبدالله اوجالان با پروژه ملت دمکراتیک در مقابل سیاست‌های دولت‌های کاپیتالیست ایستادگی کرد. رهبر عبدالله اوجالان مقاومت عظیمی را در امرالی انجام می‌دهد.‌»

عضو ابتکارعمل خلق آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، هیال خیور نیز سخنرانی کرد و چنین گفت‌: ‌«نیروهای هژمونیک، تحمیل انزوا بر رهبر عبدالله اوجالان که در زندان با شکنجه‌های روانی و جسمانی روبرو است،‌ را ادامه می‌دهند. ما موضع سازمان‌های حقوق‌ بشر بین‌المللی در مقابل نقض‌های صورت گرفته توسط دولت ترکیه را محکوم می‌کنیم. رهبر عبدالله اوجالان،‌ زندان امرالی را به منبع فروغ و آزادی مبدل کرده است.‌»

تجمع با سردادن شعار ‌«زنده‌باد رهبر آپو» به پایان رسید.