سیاستمداران و سندیکاهای بریتانیان خواهان پایان دادن به حصر شدند

سیاستمداران و فعالان سندیکاهای بریتانیایی علیه حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان اعتراض کردند

  نمایندگان پارلمان لوید راسل مویل، کیت اوسامور، بامبوس کارالامبوس،‌ دلیه جول همچنین فعالان سندیکا کریستین بلوور، ستفان سمللی و تونی بورک اعلام کردند که انزوا‌ی تحمیلی غیرقابل قبول است.

  بامبوس کارالامبوس (نماینده‌ی پارلمان حزب کارگران): خلق کرد به شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند. لیلا گوون برای جلب توجه به انزوای تحمیلی بر عبدالله اوجالان دست به اعتصاب غذا زد. وظیفه‌ی ما نمایندگان پارلمان این است که علیه فشارهای تحمیل شده بر حقوق بشر ایستاده و باید جامعه بین الملل را به جنبش واداریم.

  کیت اوسامور (نماینده‌ی پارلمان ادمونتون): در هر جایی باید به حقوق بشر احترام گذاشته شود. بایستی حصر به خوبی درک شود. مقاومت‌های اعتصاب غذا از بعد جانی بسیار مهم هستند، من به آن‌ها احترام می‌گزارم.

  لوید راسل مویل (نماینده پارلمان حزب کارگران برایتون)‌: هزاران تن برای جلب توجه به حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان در اعتصاب غذا بسر می‌برند. انزوای تحمیلی علیه انسانیت است. در ترکیه فشارهای بسیاری بر حقوق بشر وارد می‌گردد. بایستی ما فشارهای دولت ترک را متوقف کنیم.

  دلیه جول (نماینده‌ی پارلمان پلاید سیمرو ): نماینده‌ی پارلمان گاله اولین نماینده‌ایست که مقاومت خلق کرد را شناخته و علیه این ناعدالتی اعتراض می‌کند. ایمام شیش ۵ ماه را در اعتصاب غذا بسر می‌برد، باید دلایل این مقاومت درک گردد.

  کریستین بلوور (ریاست مشترک کمپین آزادی برای اوجالان): آزادی اوجالان و خلق کرد به هم وابسته‌اند. برای تشکیل سیستم کنفدارلیسم دمکراتیک که اوجالان ایجاد کرده است باید بیشتر تلاش کنیم.

  تونی بورک‌ معاوم (ریاست سندیکای UTU) : انزوای تحمیلی بر اوجالان در دستور کار ما قرار گرفته است، باید این وضعیت پایان یابد. وظیفه‌ی ما اینست که همه را درباره‌ی انزوا آگاه سازیم. اروپا به دلیل تجارت خود با ترکیه سکوت کرده است. وظیفه‌ی ما اینست که این مسئله را پیوسته مورد بحث قرار دهیم.

  ستفان سمللی (عضو شورای رهبری مرکز  سندیکای یونیسون): من در کمپین آزادی برای اوجالان فعالیت می‌کنم. بسیاری از سندیکاها از فعالیت‌های ما حمایت می‌کنند. درخواست اساسی ما آزادی اوجالان است.

  مت ناتهان (مدیر کمپین آزادی برای اوجالان) : کنگره‌ی سندیکاها که نمایندگی از ۶ ملیون کارگر و فعال سندیکا را بر عهده دارد در کنفرانس سالانه‌ی خویش برنامه‌ی پیشنهادی کمپین آزادی برای اوجالان را قبول نمود. مبارزات خلق کرد مبارزه‌ی ما هم بوده و دیگر زمان پایان دادن به حصر است.