تصویر

اهالی بهدینان علیه اشغالگری دولت ترکیه قیام کردند

در منطقه بهدینان باشور کوردستان، خلق علیه حملات اشغالگرانه دولت ترکیه، قیام کردند.

قیام علیه حملات اشغالگرانه ترکیه

اهالی منطقه بهدینان راه میانی آمدیه و شلادزه را مسدود کرده و علیه اشغالگری و نوکری، قیام کردند.

نیروهای حزب دمکرات کوردستان ‌(پ‌د‌ک) تلاش کردند تا با زورگویی این تجمع را متفرق کنند.

قیام علیه اشغالگری هنوز هم ادامه دارد.