ائتلاف احزاب چپ فرانسه از حزب دموکراتیک خلق‌ها حمایت کردند

ائتلاف احزاب چپ فرانسه (NUPES) و اجزای مختلف آن در ائتلاف (LFI) بیانیه مشترکی در حمایت از حزب دموکراتیک خلق‌ها صادر کردند.

اتحادیه جدید‌ زیست‌محیطی و اجتماعی خلق‌ها (NUPES) و فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر (La France Insoumise-LFI) به رهبری ژان لوک میلینچون از حزب دموکراتیک خلق‌ها حمایت کردند.

در این بیانیه مشترک آمده است: "در حالی کە اعلام شد ١٤ می قرار است انتخابات عمومی پارلمانی و ریاست جمهوری در ترکیە برگزار شود، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور دیکتاتور به سیاست‌های خود در مقصر دانستن حزب دموکراتیک خلق‌ها ادامه می‌دهد.

در این بیانیه آمده است که حزب دموکراتیک خلق‌ها حزب سوم و جایگزین و آلترناتیو دموکراتیک پارلمان ترکیه است.

اتحادیه جدید‌ زیست‌محیطی و اجتماعی خلق‌ها اعلام کرد: کمک‌های خزانەداری  به حزب دموکراتیک خلق‌ها از ماە دسامبر ٢٠٢٣ بە حالت تعلیق درآمده است و این فشار و سایر فشارهای دیگر در اشکال مختلف بر ضد این حزب ادامه دارد.

اتحادیه جدید‌ زیست‌محیطی و اجتماعی خلق‌ها این را نیز گفت: ما از جامعه بین‌المللی و دولت فرانسه می‌خواهیم که بر ترکیه فشار بیاورند تا از سیاست متهم کردن حزب دموکراتیک خلق‌ها دست بردارد و اجازە برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک در ترکیە را دهد.