بیانیه جمعیت خانواده شهدا و مفقودین در تقبیح خیانت پ.د.ک

کوماو در بیانیه‌ای همکاری پ.د.ک با رژیم فاشیست ترکیه علیه خلق کورد را بشدت محکوم کرده و از سازمان‌های کوردستانی درخواست کرد تا علیه مزدوریگری پ.د.ک موضع خود را آشکار کنند.

جمعیت خانواده شهدا و مفقودین (KOMAW) در بیانیه‌ای از سازمان‌های بین‌المللی درخواست کرد تا در قبال حملات مشترک رژیم ترکیه و پ.د.ک به کوردها ساکت نباشند و خواستار حمایت آنها از مبارزه مشروع خلق کورد شده است.

در بیانیه کوماو آمده است که رژیم استعمارگر ترک با سرکردگی آ.ک.پ-م.ه.پ و با همکاری پ.د.ک و حمایت دولت‌های دیگر درصدد حملات همه جانبه و نابودی دستاوردهای جنوب کوردستان هستند.

کوماو می‌افزاید دولت ترک به رغم استفاده از هر نوع تکنولوژی جنگ نتوانسته‌ است به اهداف خود دست یابد و در جریان حملات گذشته متحمل ضربات سهمگینی از سوی نیروهای گریلای جنبش آزادیبخش کوردستان شده است. به همین دلیل دست به دامن پ.د.ک شده است.

جمعیت خانواده شهدا و مفقودین در ادامه بیانیه می‌افزاید:"بدون شک آنچه مایه ناراحتی و نگرانی ما می‌باشد این است که پ.د.ک خود را یک حزب کوردستان می‌پندارد، همچنانکه می‌دانیم ما برای پایان دادن به همکاری پ.د.ک با دشمنان کوردها و در رأس آنها رژیم فاشیست و استعمارگر ترکیه بیانیه‌ منتشر کرده و فراخوان‌های صادر کرده بودیم.

همچنین تعدادی زیادی از سازمان‌های کوردستانی در این رابطه فراخوان صادر کرده بودند، اما آشکار است که پ.د.ک به درخواست‌های ما پاسخ نمی‌دهد و برعکس روابط خود با رژیم ترک را هر چه بیشتر تقویت می‌کند.

با این همه ما یکبار دیگر همچون جمعیت خانواده شهدا و مفقودین (کوماو) خطاب به پ.د.ک می‌گوییم، اگر بر همکاری با رژیم فاشیست ترکیه ادامه دهید از سوی ملت کورد و دوستان آن به عنوان خائن معرفی می‌شوید و در این راستا با شما رفتار خواهد شد."

کوماو از سازمان‌‌ها و افراد میهن‌دوست کوردستان دعوت به عمل آورده است که در پاسخ به حملات رژیم فاشیست و جنایت‌کار ترکیه و همکاری پ.د.ک با آن موضع نیرومندی را از خود نشان داده، اتحاد و همبستگی کوردستانی را متسحکم کنند."

اخبار مرتبط: