فد-مد: علیه ممنوعیت پ‌ک‌ک‌ در برلین تجمع انجام خواهیم داد!

فد-مد اعلام کرد: «برای حفاظت از پ‌ک‌ک در ۱۸ نوامبر در برلین حاضر خواهیم بود! از همگان می‌خواهیم، علیه تصمیم ممنوعیت فعالیت‌های پ‌ک‌ک موضعی قوی و مؤثری را اتخاذ نمایند.»

فدراسیون جامعه‌ی آزادی مزوپوتامیا (فد-مد)، طی اطلاعیه‌ای تاکید کرد، در ۱۸ نوامبر علیه تصمیم ممنوعیت فعالیت‌های حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) که ۳۰ سال پیش از سوی دولت آلمان صادر شد، در برلین تجمع خواهیم کرد. این تصمیم باعث شد که اتحادیه‌ی اروپا در سال ۲۰۰۴ پ‌ک‌ک را در لیست «سازمان‌های‌ تروریستی» قرار دهد.

در این اطلاعیه تاکید شده است، پ‌ک‌ک‌ برای خلق کورد مبارزه می‌کند، براساس معاهده‌های بین‌المللی مبارزه کرده است و این حقیقت پ‌ک‌ک را به پیشگام تمامی جوامع تحت ستم قرار داده است.

همچین ذکر شده است:« لازم است در ۱۸ نوامبر در برلین حضور داشته باشیم و با حمایت قاطع صدها هزار نفری از پ‌ک‌ک حمایت و دفاع کنیم! بر این اساس تمامی خلق و دوستانمان؛ از شما می‌خواهیم آغوش خود را برای پ‌ک‌ک باز نمایید، زیرا از حق زندگی و آزادی و دمکراسی خلق کورد و جوامع تحت ستم و فرودست حفاظت می‌کند و مبارزه می‌کند و قربانی داده و فداکاری انجام می‌دهد، از این رو موضعی قاطع و محکم را علیه این تصمیم از خود نشان دهید.»