ک‌ج‌د‌ک-اروپا‌: علیه اشغالگری قیام کنید

ک‌ج‌د‌ک-اروپا علیه حملات اشغالگرانه دولت ترکیه و همکاری و همدستی حزب دمکرات کوردستان ‌(پ‌دک‌) فراخوان مقاومت همه‌جانبه به خلق کورد داد و گفت‌: ‌«در هرجایی که ما حضور داریم قیام کنید.‌»

بیانیه ک‌ج‌د‌ک-اروپا علیه حملات اشغالگری ترکیه

کنگره جوامع دمکراتیک کوردستان در اروپا ‌(ک‌ج‌د‌ک-اروپا) در ارتباط با حملات اشغالگرانه دولت ترکیه بیانیه کتبی داد.

در این بیانیه گفته شده است‌: ‌«ما خلق خود را فرا می‌خوانیم که علیه حملات اشغالگرانه دولت قاتل ترکیه بر خاک باشور کوردستان،‌ شنگال و مناطق ‌گریلایی، بسیج شوند و در همه جا کنش‌های اعتراضی انجام دهند.‌»

‌«دستاوردهای خلق کورد،‌ هدف گرفته می‌شود»

در این بیانیه آمده است‌: ‌«ائتلاف فاشیستی آک‌پ-م‌ه‌پ که در حملات قتل‌عام‌گرایانه علیه خلق کورد‌‌، هیچ نتیجه‌ای را بدست نمی‌آورند، بر جنگ از میان برداشتن دستاورهای‌های خلق کورد اصرار می‌کنند.‌»

دولت قاتل ترکیه با همکاری و همدستی نیروهای مزدور و دوئل‌های منطقه، جنگ را به این مرحله جدید رسانده است. به همین علت هرگونه تلاش‌های اخلالگرانه و امکاناتی را بکار می‌گیرند. در حمله‌ای که با همکاری و همدستی پ‌د‌ک انجام می‌شود، دستاورها و آزادی خلق کورد هدف گرفته می‌شود.

علیه باشور و شنگال تهدیدات جدی وجود دارد. دولت ترکیه می‌خواهد باشور و شنگال را اشغال کرده و به مثابه عفرین نسل‌کشی کند. پ‌د‌ک به مثابه دست‌های دولت ترکیه کار می‌کند، زمینه برای اشغالگری را آماده می‌کند و برای این امر، تمام امکانات خود را بسیج کرده است.

ارسال محموله‌های سنگین نظامی با پشتیبانی پ‌د‌ک به باشور کوردستان، ادامه دارد. پ‌د‌ک از راه‌های رسمی را برای ارتش اشغالگر ترکیه گشوده و کنترل را تماما به ارتش ترکیه واگذار کرده است. دولت ترکیه با وسیع‌تر کردن حملات اشغالگرانه‌، می‌خواهد اراده باشور کوردستان را بدست بگیرد.

حکومت عراق بجای اینکه در مقابل تحمیلات دولت ترکیه موضع‌گیری کند، در سیاست‌های اشغالگرانه دولت ترکیه مشارکت می‌کند. این همکاری که آینده خلق کورد را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد‌، یک تهدید جدی است که به نفع خلق‌های عراق نمی‌باشد.

جنبش آزادی کوردستان بیش از ۴۰ سال است که برای آینده آزاد خلق ما، مبارزه‌ای به حق و مشروع انجام می‌دهد. چیزی که هدف گرفته می‌شود، ‌دستاورهای خلق کوردستان و تمام ارزش‌های کوردستان می‌باشد. آینده‌ ما، خاک و تاریخ‌مان، هدف این حملات هستند تا بجای آینده‌ای آزاد، آسمیلاسیون و قتل‌عام علیه خلق کورد به اجرا درآورند.‌»

‌«صیانتی نیرومند و زلال الزامی است»

برای اینکه این حملات با شکست مواجه شوند و خلق کورد در شرایطی آزاد زندگی کند، باید تمام خلق‌ میهن‌دوست کوردستان متوجه این تهدیدات باشند و با صیانتی زلال و نیرومند علیه این حملات قیام کنند این یک الزام است. تنها به این شیوه، حملات اشغالگرانه و قتل‌عام‌گرایانه متوقف خواهند شد. تنها به این شکل، می‌توان از خاکی که هزاران نفر جان خود را در راه آن فدا نمودند،‌ محافظت کرد.‌»