ک‌ن‌ک عید پاسکالیا را تبریک گفت

ک‌ن‌ک عید پاسکالیا (پاک) را به‌ سراسر جهان و مردم آشوری-سوریانی-کلدانی و همه‌ی باورمندان مسیحی تبریک گفت.

شورای اجرایی کنگره ملی کوردستان (ک‌ن‌ک) به مناسبت عید پاسکالیا (پاک) پیامی منتشر کرد.

پیام ک‌ن‌ک به شرح زیر است:

«امروز عید است، روز قیام است، روز به پا خواستن است، عید پاسکالیا است، در زمانی که خلق‌های مزوپتامیا و خلق‌های کوردستان از یک مرحله تاریخی عبور می‌کنند، ما این عید را به خلق آشوری-سوریانی-کلدانی و همه باورمندان مسیحی تبریک می‌گوییم.

امسال این روز و این عید در مرحله‌ای تاریخی برای خلق‌های کوردستان در حال رخ دادن است. این دوره برای خلق‌های منطقه به طور کلی و کوردستان با همه طبقات و اتنیکهایش مرحله تعیین کننده‌ای است. انقلاب مردمی علیه ظلم و اشغالگری که کورد، آشوری-سوریانی-کلدانی ، عرب، ارمنی و غیره را در سراسر جهان در آغوش گرفته و طنین انداز است. برگزاری جشن عید پاسکالیا در این روزهای تاریخی، قدرت و اراده قوی‌تر به اتحاد و مقاومت مشترک برای برقراری جامعه‌ای برابر و زندگی کامل در صلح و شادی خواهد داد.

ما به عنوان ک‌ن‌ک، عید پاسکالیا را به گرمی به همه باورمندان مسیحی و همه خلق‌های کوردستان و سراسر جهان تبریک می‌گوییم. امیدواریم این عید در سراسر جهان و میهن ما وسیله‌ای برای صلح و آرامش باشد.»