تصویر

کنش تحصن آزادی در ۶۲۸مین هفته خود مُصِرانه ادامه دارد

کنش‌های تحصن آزادی که ۱۲ سال است برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در شهر استراسبورگ فرانسه ادامه دارد، در ۶۲۸مین هفته با گروهی از منطقه هیسن آلمان ادامه پیدا کرد.

تحصن آزادی

با پیشاهنگی ابتکارعمل آزادی برای عبدالله اوجالان، برای به پایان رساندن انزوای امرالی، از روز ۲۵ ژوئن ۲۰۱۲ تا کنون در شهر استراسبورگ فرانسه کنش‌ ‌«تحصن آزادی‌» برگزار می‌شود.

هر هفته یک گروه از کشورهای مختلف وظیفه انجام این تحصن را برعهده می‌گیرند. در هفته ۶۲۸مین این کنش، ۳ نفر از میهن‌دوستان که از منطقه گیسن از توابع هیسن به محل کنش رفته بودند، تحصن را برعهده گرفتند.

محمد شریف نارمان، حجی مصطفی و عمر ایکمان که کنش‌ تحصن را مدیریت می‌کنند، به سکوت نهادهای بین‌المللی واکنش نشان دادند و کمیته منع شکنجه اروپا ‌(سی‌پی‌تی) را فراخواندند که به مسئولیت‌های خود عمل کند.

محمد شریف نارمان به عنوان گروه سخنرانی کرد، نارمان یاد آور شد که حداقل ۴۰ ماه است که هیچگونه آگاهی از رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان گرفته نمی‌شود و پیام ‌«ما از رهبر خود صیانت خواهیم کرد» را داد.

محمد شریف نارمان توجه‌ها را به کارزار ‌«آزادی برای عبدالله اوجالان، راه‌حل سیاسی برای مسئله کورد» معطوف داشت و گفت‌: ‌«ما امیدواریم که سکوت‌ها شکسته شوند. باید ما رهبر انسانیت را آزاد کنیم.‌»