عکس‌های ۸ سال گذشته در کمپ لاوریو: ایجاد کوردستان کوچک

ژاکویس لیلیو زندگی کوردها را در کمپ لاوریو که در اثر فشار دولت ترکیه توسط دولت یونان بسته شد را ثبت کرد و گفت: «آنها با فرهنگ و زبان خود کوردستان کوچکی ایجاد کردند.»

با پیشاهنگی گروه کانوی سولیدار، ژاکویس لیلیو از فرانسه یک نمایشگاه عکس درباره زندگی کوردهای مهاجر در کمپ لاوریو، یونان افتتاح کرد.

کمگ لاوریو در سال ۲۰۲۳ توسط دولت یونان در نتیجه فشار دولت ترکیه بسته شد. هزاران عکس بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ در این کمپ گرفته شده است. این عکس‌ها در کتابخانه متوریته در آتن به نمایش گذاشته شد. نمایشگاه بسیار مورد توجه قرار گرفت.

ایجاد کوردستان کوچک

ژاکویس لیلیو فرانسوی هزاران خاطره از زندگی کوردهای کمپ را به تصویر کشید و در رابطه با نمایشگاه اظهار داشت: «هیچکس نمی‌خواهد از خانه و مردم خود جدا شود. روشنا یک بار به ما گفت که بدون ریشه درخت نمی‌تواند زندگی کند. مردم با وجود رنج و فقر با هم در وحدت زندگی می‌کنند. آنها با فرهنگ و زبان خود بچه‌ها را بزرگ کردند و کوردستان کوچکی ایجاد کردند. امیدوارند، می‌خندند و آواز می‌خوانند. آنها آرزوی روز پیروزی را دارند و می‌خواهند به وطن خود بازگردند.»

دولت مردم را رها می‌کند تا بمیرند

حسن حسین اَبَم، سیاستمدار کورد، به نمایندگی از مرکز جامعه دموکراتیک کورد در آتن در این نمایشگاه شرکت کرد و از لیلیو برای کارش تشکر کرد.

اَبَم با بیان اینکه کمپ لاوریو معنای تاریخی دارد، گفت: «این کمپ هدف دولت ترکیه قرار گرفته است.»

اَبَم همچنین گفت: «متأسفانه در سال ۲۰۲۳ کمپ تخلیه شد و مردم ما تنها ماندند. دولت مردم را به خاطر سیاست‌های کثیف خود رها می‌کند تا بمیرند.»