کُماو فعالیتی علیه انزوای امرالی ترتیب داد

خانواده شهدای جنبش آزادی کوردستان به انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اعتراض کردند و خواستار آزادی وی شدند.

خانواده‌های شهدای جنبش آزادی کوردستان در شهر دورتموند آلمان در اعتراض به انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و برای آزادی او فعالیتی انجام دادند. 

در این مراسم که با سازماندهی خانواده شهدا (کُماو) در مقابل ایستگاه شهر دورتموند برگزار شد، بنری با مضمون  «ما به عنوان انجمن خانواده شهدا خواهان پایان انزوای عبدالله اوجالان هستیم» حمل شد.

در این بیانیه آمده است: «حق ملاقات با رهبر عبدالله اوجالان که دو سال و نیم است در سلول انفرادی زندانی است، نقض شده است. ما هم نگران جان عبدالله اوجالان و هم دوستانش هستیم که در یک زندان هستند. ما به عنوان خانواده قربانیان جنگ، رهبر عبدالله اوجالان را بزرگترین اراده برای پایان دادن به جنگ کنونی و تضمین آزادی می‌دانیم. ما به عنوان کُماو از این اقدامات اشغالگرانه و غیرانسانی دولت ترکیه وهمچنین کسانی که در برابر این امر سکوت می‌کنند، به بشریت جهان شکایت می‌کنیم. ما این درخواست را از نهادها و سازمان‌هایی مانند سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل و شورای امنیت اتحادیه اروپا که تماس مستقیم یا غیرمستقیم با دولت ترکیه دارند، داریم: «شما باید مسئولیت‌های خود را همانطور که در قوانین و مقررات خود ذکر شده است، انجام دهید.»