مشاهیر جهان نامەای منتشر کردند: ما پشتیبان حزب دموکراتیک خلق‌ها هستیم

دەها تن از نمایندگان مجلس و شخصیت‌های برجسته از کشورهای مختلف با انتشار نامەای سرگشاده حمایت خود را از حزب دموکراتیک خلق‌ها اعلام کردند و می‌گویند "ما با حزب دموکراتیک خلق‌ها هستیم."

ده‌ها تن از نمایندگان مجلس و چهره‌های سرشناس با انتشار نامەای تحت عنوان "ما با حزب دموکراتیک خلق‌ها هستیم" حمایت خود را از این حزب اعلام کرده و خواستار تعلیق تعطیلی این حزب تا بعد از انتخابات از دادگاه شدند.

با اشارە بە این کە اردوغان می‌خواهد از زلزلەای کە در ترکیە رویدادە است از آن بە سود خود استفادە کند، این شخصیتهای بین‌المللی اعلام کردەاند، کە پروندە تعلیق حزب دموکراتیک خلق‌ها از ١١ آوریل بە مراحل پایانی رسیدە است، چند هفتە قبل از انتخابات، دادگاه قانون اساسی به دفاعیات مدحت سانجار و پروین بولدان روسای مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها گوش خواهد سپارد و می‌تواند هر زمانی قبل از انتخابات رای نهایی خود را اعلام کند.

در میان امضاکنندگان این نامه، چهره‌هایی مانند نوام چامسکی، نمایندگان پارلمان اروپا، نمایندگان چندین پارلمان ملی در اروپا، نمایندگان احزاب آفریقای جنوبی، بولیوی و پاکستان و اعضای شوراها حضور داشتند.

اعلام کردەاند حزب دموکراتیک خلق‌ها، سومین حزب بزرگ پارلمان است، در دو انتخابات قبلی از مرز ١٠  درصد انتخابات عبور کرده است و بسته شدن آن روند دموکراسی در ترکیه را تهدید می‌کند.

همچنین گفتەاند: اگر حکومت اردوغان به وجود حزب دموکراتیک خلق‌ها پایان دهد، آن زمان اصول دموکراسی نیز از ترکیه حذف خواهد شد و زمان آن فرا رسیده که به حملات قانونی به حزب دموکراتیک خلق‌ها پایان داده شود.

کسانی که نامه را امضا کردند شامل نوام چامسکی، جرمی کلن، جانین ویسلر، یانیس واروفاکیس، نیکی آشتون، ژان لوک ملینچون، لیدلا چایبی، جولیانو مدیروس، ایدویا ویلانووا، مانو پیندا، نیکولاج ویلومسن، زارا سولتانا، اپزانوم، زراه سولتانا، آپزانا بگوم، جورج مکدونل، مارک بوتنگا، اریکا نینکو واسکز، نادیا ویتوم، اندی مکدونالد، گونزالو وینتر، آرناود لی گال، بت وینتر، آماندا دلا ونتورا، ریکاردو کانیس، آدولفو مندوزا لیگ، مانون اوبری، الیساندرو سانچز، مارتن شیردوان، کریس ماکمانوس هستند. همگی از چهره‌های سیاسی، حقوقی و پارلمانی و شهیر جهانی هستند.