شورای هماهنگی جامعه ایزدی در اروپا سالگرد آزادسازی شنگال را تبریک گفت

شورای هماهنگی جامعه ایزدی در اروپا (KCÊ-E) با صدور بیانیه‌ای سالگرد آزادسازی شنگال را به تمامی مردم کوردستان تبریک گفت.

شورای هماهنگی جامعه ایزدی در اروپا (KCÊ-E) به مناسبت سالگرد آزادسازی شنگال بیانیه‌ای کتبی منتشر کرد.

این بیانیه به شرح زیر است: 

«اول از همه،  هشتمین سالگرد آزادسازی شنگال را در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ به مبارزان، جامعه ایزدی و کل خلق کورد و کوردستان تبریک می‌گوییم.  

شنگال در روزی مانند امروز در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ از خاکستر خود بازسازی شد و با مقاومت و به لطف مقاومت گران و مبارزان از اشغال تروریست‌های چند ملیتی داعش رهایی یافت. در این آزادی، بسیاری از مقاومت گران و مبارزان به فدائیان این راه تبدیل شدند و هر یک نام خود را با حروف طلایی در این تاریخ خونین و دردناک نوشتند.

داعش و شرکای آن مانند دولت اشغالگر ترکیه و شریک منطقه‌ای آن حزب دموکرات کوردستان و گروه‌های عقب‌مانده جبهه سنی با ارتکاب قتل‌عام و نسل‌کشی علیه مردم ایزدی و باورهای خلق یزیدی مرتکب جنایت ضد بشری شدند.

با دورِش و عدولهای معاصر و مقاوم، این دستور خالی صادر شد، زیرا این مردم قهوه تلخ را در این فنجان می‌نوشیدند. جنبش آزادی کوردستان، پ‌ک‌ک تعدادی از سوارهای خود را برای جلوگیری از نسل‌کشی به شنگال فرستادند و تا جایی که توانستند از نسل‌کشی ۷۴م جلوگیری کردند. رهبر آپو قبل از این نسل‌کشی به اوضاع شنگال و جامعه ایزدی توجه کرده و به خلق کورد هشدار داد، زیرا او صدای شمشیر و نیزه این نسل‌کشی را می‌شنید. در نتیجه شنگال از جبهه اشغالگر و عقب مانده اهل سنت و شرکای محلی آزاد و پاکسازی شد.

هر ایزدی، هر کورد، هر انسان با کرامت، محافل دموکراتیک و افراد انسان‌دوست، مسئول حفاظت و تقویت حکومت خودمدیریتی شنگال هستند. زیرا آینده جامعه ایزدی در این جهان به حفاظت از اداره خودمدیریتی شنگال و پذیرش وضعیت شنگال بستگی دارد.

یک بار دیگر هشتمین سالگرد آزادسازی شنگال را در سال ۲۰۱۵ به خلق کورد ، کوردستان و خلق ایزدی تبریک می‌گوییم و در برابر فداییان دلاوری که ستاره شدند و نام خود را با حروف طلایی برای سرزمین شنگال و ایزدخان نوشتند، سر تعظیم فرود می‌آوریم. راه آنها راه ماست، ما فلسفه و استقامت و مقاومت آنها را در شنگال دارای خودمدیریتی تضمین می‌کنیم و آن را زنده نگه می‌داریم.