تحصن آزادی در استراسبورگ: ما در مرحله آزادی رهبر آپو هستیم

تحصن آزادی در استراسبورگ فرانسه که برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان انجام می‌شود، در هفته ۶۱۳ با گروهی جدید ادامه دارد.

از ۲۵ ژوئن ۲۰۱۲، «تحصن آزادی» توسط ابتکار عمل آزادی برای عبدالله اوجالان، برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در استراسبورگ فرانسه سازماندهی شده است.

 این تحصن که هر هفته توسط گروهی از یک کشور اروپایی دیگر انجام می‌شود، در هفته ۶۱۳ با سه میهن‌دوست از آلمان ادامه دارد.

تحصن کنندگان الهامی اوزاگر، گوربت باران و عمر بوزکایا اظهار داشتند که این کنش ۱۲ سال است که ادامه دارد و تا آزادی عبدالله اوجالان ادامه خواهد داشت.

الهامی اوزاگر به نمایندگی از این گروه سخنرانی کرد و گفت: «ما در مرحله آزادی رهبر آپو هستیم» و توجه را به کارزار «آزادی برای عبدالله اوجالان، راه حل سیاسی برای مسئله کورد» که در سطح بین المللی در سال ۲۰۲۳ شروع شد، معطوف داشت.

اوزاگر گفت: «این گام گامی برای آزادی مردم و رهبر ما است. هر دوی آنها به هم وابسته هستند.»

اوزاگر به سکوت سی‌پی‌تی در برابر انزوا اعتراض کرد و گفت: «آنچه رهبر آپو را نجات می‌دهد، مقاومت مردم ماست.» اوزاگر همچنین همه را به انجام مسئولیت خود دعوت کرد و گفت: «مردم ما باید برای آزادی رهبر آپو به حرکت تکاپو بپردازند، ما باید آنچه از دستمان بر می‌آید انجام دهیم.»