اولوچ: تمرکز ویژه بر مبارزه علیه انزوا و حصر

ساروخان اولوچ ریاست نمایندگان کورد از حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان در رابطه با کنگره و کنفرانس حزب خود اعلام نمود که بعد از برگزاری کنگره بزرگ، آنها به حل مسائل و کاستی‌های خود دست می‌زنند.

ساروخان اولوچ ریاست نمایندگان کورد از حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان در رابطه با کنگره و کنفرانس حزب خود اعلام نمود که بعد از برگزاری کنگره بزرگ، آنها به حل مسائل و کاستی‌های خود دست می‌زنند.

 مقدمات برگزاری کنگره سیاسی حزب دمکراتیک خلق‌ها ادامه داشته و این کنگره در ۲۳ فوریه برگزار می‌شود. ساروخان اولوچ ریاست نمایندگان کورد از حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان در این رابطه با خبرگزاری فرات نیوز گفتگو کرد.

در این گفتگو اولوچ خاطرنشان ساخت که کنگره شهرها و نواحی و کنفرانس‌های منطقه‌ای حزب دمکراتیک خلق‌ها پایان یافته و در این رابطه خاطرنشان ساخت که این کنفرانس برای آنها اهمیت فراوان دارد. اولوچ خاطرنشان ساخت که از طریق این کنفرانس‌ها، حزب آنها از یک سوی سازماندهی‌های خود را در سطح شهرها و نواحی کوردستان ایجاد کرده است و از سوی دیگر نیز سیاستهای حزبی خود را مورد بررسی و بحث قرار داده است.

اولوچ در این رابطه اظهار داشت که در کنفرانس حزب، مسائل و مشکلات منطقه‌ای و در مجموع مسائل حزب مورد بررسی قرار گرفته و در این مباحث در رابطه با آینده  افق‌های پیش روی تصمیم خواهیم گرفت. این فرایند برای ما بسیار مهم بوده است. زمانیکه ما این کنفرانس را برگزار کردیم، صرفا به ارزیابی رویدادهای دو سه سال گذشته دست زدیم. ما مسائل و مشکلات سازماندهی، کاستی‌ها و اشتباهات خود را ارزیابی کردیم. اولوچ خاطرنشان ساخت که این فرایند را مانند فرایند حل مسائل و مشکلات خود دیده و کنگره را نسبت به این مسائل حساس می‌نمایند.

ائتلاف دمکراسی

ساروخان اولوچ در رابطه با مشارکت در کنگره نیز اظهار داشت از خاورمیانه، کوردستان و اروپا افرادی در این کنگره شرکت می‌کنند. وی افزود: حزب آنها برای آینده ترکیه سخنان زیادی برای گفتن دارد. ما در آینده گفتمان سیاسی جدیدی در ترکیه را خلق می‌کنیم تا نیروهایی صلح‌طلب، برابری خواه، آزادی‌طلب و عدالتخواه و دمکراسی را بتوانیم حول یک محور سازماندهی کنیم. این مهم نیز نه فقط برای انتخابات بلکه برای بعد از انتخابات خواهد بود.

مسئله انزوا و حصر همیشه در دستور کار ما قرار دارد

اولوچ خاطرنشان ساخت که بعد از کنگره گسترده آنها، بر مبارزه علیه انزوای رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان تمرکز بیشتری خواهند داشت. مسئله انزوا برای ما بسیار مهم است. از طریق فعالیتها و اقداماتی ما توانسته‌ایم در برهه هایی به نتایجی دست پیدا کنیم. آخرین بار نیز اعتصاب غذایی گسترده در مقابله با انزوا صورت گرفت. به نتایجی نیز دست یافت. اما پیامدهای ان طولانی مدت و با ثبات نبود. این مسئله چنان نیست که صرفا از طریق چند دیدار حل شود؛ بلکه انزوا باید  به شیوه‌ای بنیادین حل شود. زیرا انزوا را به عنوان مسئله‌ای بشردوستانه ارزیابی می‌کنیم. وضعیت غیر قانونی، ضد قانونی و در مقابله با قوانین بشری در جریان است. ترکیه قوانینی را امضا کرده است که جزو پیمانهای دمکراتیک بین‌المللی هستند. امکان ندارد که چنین وضعیتی قبول شود. ما این انزوا را تحمیل حصر علیه یک نفر نمی‌بینیم. بلکه آن را انزوایی علیه خلق کورد می‌دانیم.

اولوچ در پایان سخنان خود اظهار داشت که مسئله انزوا و حصر صرفا به خلق کورد ارتباط ندارد، اگر در این رابطه مبارزه‌ای صورت نگیرد، در آنصورت دمکراسی، بی‌عدالتی همه‌گیر خواهد شد. ما انزوا و حصر  را هیچگاه از دستور کار خود خارج نمی‌کنیم.