مجلس ترکیه در روز جهانی زبان مادری، زبان کوردی را به رسمیت نشناخت

۲۲ پارلمانتار ه.د.پ به مناسبت ۲۱ فوریه، روز جهانی زبان مادری به زبانهای ترکی، کوردی(هر دو لهجه زازاکی-کورمانجی)، عربی و سُریانی لایحه‌ای را به مجلس ترکیه دادند. اما مجلس در روز جهانی زبان مادری این لایجه را که به زبانهایی غیر از ترکی بودند، رد کرد

۲۲ نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها به مناسبت ۲۱ فوریه، روز جهانی زبان مادری به زبانهای ترکی، کوردی(هر دو لهجه زازاکی-کورمانجی)، عربی و سریانی لایحه‌ای را به مجلس ترکیه پیشنهاد کردند. اما مجلس ترکیه در روز جهانی زبان مادری لایحه پیشنهادی به این زبانها را رد کرد. در میان ۲۲ نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها که لایحه و پیشنهاداتی را به مجلس ترکیه ارائه کردند، اسامی افرادی مانند مارال دانش بشتاش، مراد ساریساچ، عمر اوجالان، رمزیه توسون نیز به چشم می‌خورد.

مجلس به بهانه ترکی نبودن این پیشنهادات، لایحه به زبان کوردی را رد کرد

عمر اوجالان نماینده روحا، از حزب دمکراتیک خلق‌ها در مجلس ترکیه به مناسبت ۲۱ فوریه، روز جهانی زبان مادری با زبان کوردی، لهجه زازاکی لایحه‌ای را به مجلس ترکیه ارائه نمود که از سوی اسناد مجلس رد شد. از معاون رئیس جمهوری، فواد اوکتای نیز خواسته شد که به این لایحه پاسخ داده شود. اما این لایحه به بهانه اینکه به زبان ترکی نوشته نشده است از سوی بخش اسناد عمومی مجلس رد شد.