شعبه کوردستان حزب سوسیالیست ستمدیدگان: پ.د.ک دست از همکاری با دولت ترکیه بردارد

شعبه کوردستان حزب سوسیالیست ستمدیدگان در بیانیه‌ای از پارت دمکرات کوردستان درخواست کرد از حمایت رژیم ترکیه علیه کوردها دست بردارد و مانع اتحاد و همبستگی داخلی ملی در کوردستان نگردد.

شعبه کوردستان حزب سوسیالیست ستمدیدگان (Ezilenlerin Sosyalist Partisi- ESP) در بیانیه‌ای اعلام کرد؛"در این مرحله در هر چهار بخش کوردستان برای خلق ما فرصت مهمی بوجود آمده است. حملات اخلالگرانه پ.د.ک نیز روز به روز افزایش می‌یابد. پ.د.ک که در مقابل داعش از خلقمان دفاع نکرد و پا به فرار گذاشت، اکنون نیز سعی می‌کند به جنبش آزادی کوردها حمله کند. مطمئنا این حملات توسط نیروهای فاشیست منطقه پیشنهاد می‌شود.

پ.د.ک خود را به استعمارگران تسلیم کرده است. باید پ.د.ک دست از این موضع‌گیری خود بردارد و در مقابل اتحاد ملی خلق ما به مانع تبدیل نشود. پ.د.ک باید به اتحاد ملی و آزادی روی آورد.

خلق ما در مقابل حملات و قتل‌عام‌های استعمارگران باید در منطقه مقاومت خود را افزایش دهند."