۲۱ عضو ه.د.ک در تکیرداغ گروگان گرفته شدند

۲۱ نفر از ۲۴ عضو کنگره دموکراتیک خلق‌ها (ه.د.ک) بازداشت شده در تکیرداغ دستگیر شدند.

به عنوان بخشی از عملیات نسل‌کشی سیاسی، ۲۴ نفر در یورش به خانه‌ها در بسیاری از شهرها در ۲۳ می بازداشت شدند. ۲۴ نفر از جمله اعضا و مدیران احزاب سیاسی و سازمان‌های غیردولتی در زیر سقف کنگره دموکراتیک خلق‌ها (ه.د.ک) به اداره امنیتی تکیرداغ منتقل شدند.

در اینجا، اسامی کسانی که در اسنادی که قبلا در حملاتی که در چارچوب تحقیقاتی که در تکیرداغ علیه ه.د.ک آغاز شد وجود داشت، به عنوان "عضویت در سازمان" و فعالیت‌های سیاسی آنها به موضوع اتهام تبدیل گردید. جهت اخذ اظهارات‌شان به دادگاه تکیرداغ فرستاده شدند برای دستگیری و ثروت تاشکین، رحمی دیرن، جزمی یامان، تورگوت هاسکان، تورگوت گوکچه، چتین کاله، عدنان کورت، جیلان دنیز آدییامان، سنم اوزبی، زبیده کارا اوغلان، مهمت آک‌یورک، آیلا اَر اوغلو، عمر فاروک کرنیچ، آیتکین بولوت، آیشه یولکَسن، هیلمی کارااوغلان، سزا بویوک‌کیلیچ، سینان گوکسل و 2 نفر که نامشان مشخص نیست دستگیر شدند و اسامی دیگر آزاد شدند.