برگزاری اولین نشست هیات اجرایی کنگرەی ملی کوردستان

روز گذشتە در برکسل اولین نشست هیات اجرایی ک.ن.ک انجام شد و در آن، معاونین رٶسای مشترک و مدیران کومیسیون ها انتخاب شدند و اوضاع کوردستان و منطقه بررسی شد.

روز گذشتە در برکسل پایتخت بلژیک، با شرکت رٶسای مشترک و تمامی اعضای هیات اجرایی جدید کنگرەی ملی کوردستان ک.ن.ک اولین نشست این هیات انجام شد.

تعدادی از اعضای هیات که امکان حضور مستقیم در جلسه را نداشتند از طریق ویدیو کنفرانس و آنلاین شرکت داشتند.

نشست در دفتر اصلی ک.ن.ک انجام شد و با یک دقیقه سکوت به احترام شهدای راه آزادی شروع شد.سپس اوضاع هر چهار بخش کوردستان و منطقه و جهان، خطرات و سناریوهای احتمالی پیش روی خلق کورد و جنبش آن، خط مشی های مبارزه برای حل مسئلەی کورد و حفظ دستاوردهای تاکنونی آنها درهر چهار بخش مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در همین رابطه کار و فعالیتهای ک.ن.ک و وظایف احزاب و اقشار مختلف جامعەی کورد مورد گفتگو قرار گرفت.

همچنین موضوعاتی ازجمله حملات و اشغالگریهای ترکیه، قیام و اعتراضات خلقهای ایران و روژهلات کوردستان، اوضاع روژآوای کوردستان و شمال و شرق سوریه، اوضاع عراق و اقلیم کوردستان آن، انزوای امرالی و شرایط زندانیان سیاسی کورد و کشتارهای پاریس و کوردهای مقیم اروپا و آمریکا، مورد بحث قرار گرفتند.

بخشی از نشست به انتخاب معاونین رٶسای مشترک و مدیران کومیسیون ها اختصاص یافت. با حداکثر آراء فاروق جمیل وزیر پیشین دادگستری اقلیم کوردستان و هیوی مصطفی رئیس مشترک کانتون عفرین، به عنوان معاون رٶسای مشترک ک.ن.ک انتخاب شدند که همزمان عضو هئیت اجرایی ک.ن.ک نیز هستند.

روز جمعه برابر با دوم دسامبر سال 2022 در شهر وین لوی هلند، بیست و یکمین نشست عمومی ک.ن.ک با شرکت صدها عضو و دهها مهمان کورد و غیرکورد انجام شد و در کنار ارزیابی اوضاع کوردستان و منطقه، رٶسای مشترک و اعضاء و هئیت اجرایی نیز انتخاب شده بودند.

نشست امروز هئیت اجرایی، پس از نشست بیست و یکم مجمع عمومی، اولین نشست بود.