بیانیه پلاتفرم دمکراتیک ایران در حمایت از اعتراضات و مطالبات بر حق زنان و همه مردم آزاده افغانستان

پلاتفرم دمکراتیک ایران ضمن اعلام حمایت از اعتراضات خلق‌ها و طیف‌های گوناگون در افغانستان علیه ارتجاع طالبان بر همبستگی آزادیخواهان تأکید کرده است.

متن بیانیه پلاتفرم دمکراتیک ایران از مردم افغانستان به شرح زیر است:

مردم رنجدیده افغانستان، به‌ویژه زنان و جوانان، بار دیگر اسیر یکی از هارترین گروه‌های بنیادگرای اسلامی شده‌اند که برای دومین بار حاکمیت افغانستان را در دست گرفته است. بیست سال دولت- ملت‌های غربی در راس همه آنها آمریکا، به بهانه بردن دمکراسی به افغانستان و از بین بردن تروریسم به این کشور لشکرکشی کردند و در واقع أفغانستان را تحت اشغال قرار دادند و مدعی برچیده شدن طالبان بودند، اما در واقع با حمایت و ایجاد دولت‌هایی که نه تنها دمکراسی در ماهیتشان نمی‌گنجد و نگنجیده است، خود مسببان اصلی ایجاد بستر ظهور دوباره طالبان بوده‌اند، زمانی که همین دول و در راس آنها آمریکا، افغانستان را ترک کردند، ریاست همین دولت دو دستی ارتش و أفغانستان را تسلیم طالبان کرد. لازم به اشاره است که با همراهی حکومت‌های منطقه مانند جمهوری اسلامی ایران و چین و روسیه دوباره این گروه جانی و تبهکار به جان مردم افتاده و با حضورشان در مکان ریاست جمهوری أفغانستان در کابل خبر از روزهای سیاهی برای خلق‌های أفغانستان و به ویژه زنان و جوانان می‌دهد.

با حاکمیت طالبان میلیون‌ها نفر از مردم افغاستان سراسیمه شده و به وحشت افتاده‌اند و به فکر فرار از این کشور هستند. شکی نیست که در حاکمیت طالبان، حضور زنان در اماکن کار و ادارات کم‌‌رنگ‌تر شده و رفتن دختران به مدارس و دانشگاه‌ها محدودتر خواهد شد. حتی دختربچه‌ها واردار خواهند شد به ازدواج اجباری جنگ‌جویان طالبان درآیند. رسانه‌ها را محدود کرده و سانسور مطلق برقرار خواهند کرد. حتی از هم ‌اکنون تصاویر زنان را از روی دیوارها پاک می‌کنند و ..... اکنون فضایی مملو از ترس و وحشت بر این کشور حاکم شده است. متاسفانه فجایع بزرگ انسانی در راه است.

اما مقاومت نیز ادامه دارد، اکنون حرکت‌هایی در افغاستان دیده می‌شود که افغانستان امروز را با افغاستان دو دهه پیش حاکمیت طالبان متفاوت می‌نماید. اکنون صد‌ها هزار زن و مرد جوان در جامعه افغاستان حضور دارند و خواهان دمکراسی واقعی، آزادی و برابری هستند و زیر بار «امارت اسلامی» طالبان و قوانین ارتجاعی اسلامی آن نمی‌روند. اکنون شعار «امارت اسلامی نمی‌خواهیم» در تظاهرات‌های گسترده مهاجرین افغانستانی در ایران و آلمان و آمریکا و سوئیس و سایر کشورها شروع شده است. آن‌ها عمیقا از حکومت اسلامی و قوانین اسلامی در کشور خود و کشورهای منطقه نفرت دارند. خلق‌های افغانستان حکومت اسلامی و قبیله‌ای نمی‌خواهند، آزادی و برابری و امنیت و عدالت و رفاه می‌خواهند. توده‌ها در این کشور می‌خواهند در جامعه‌ای آزاد و دمکراتیک زندگی کنند و دست هرگونه نیروی سرکوبگر اسلامی که در چند دهه گذشته هزاران مصیبت بر سر آنان آورده‌اند از زندگی و جامعه‌شان کوتاه شود. جوامع آزاد و نیروهای دمکراتیک و سوسیالیستی آزادیخواه و برابری‌طلب ایرانی و غیرایرانی وظیفه آگاهانه انسانی و اجتماعی و سیاسی دارند که از خواسته‌ها و مطالبات و تجمعات اعتراضی نیروهای آزادی‌خواه افغان که در کشورهای مختلف در جریان است حمایت کنند و در آن‌ها حضور فعال‌ داشته باشند.

در عین حال طبیعتا باید تجربه أفغانستان، درس عبرتی باشد برای آن بخش از نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران که اهداف و سیاست‌های خود را با اهداف و سیاست‌های آمریکا و اسرائیل و عربستان و غیره درباره ایران منطبق کرده‌اند. و آلترناتیو دولت- ملت و آن هم از نوع شوونیستی آن را برای به قدرت رسیدن خود  تجویز نموده و در توهم حمله آمریکا و متحدانش به ایران همانند لیبی و عراق و افغانستان هستند. البته خوشبختانه چنین نیروهایی در جنبش‌های سیاسی و اجتماعی و جامعه ایران چندان جایگاه و پایگاهی ندارند.

به باور ما بار دیگر دولت‌- ملت مدرنیته‌ی سرمایه‌داری امتحانش را پس داد و نشان داد رسالتی جز پیشبرد منافع اربابانش را ندارد و در صورت نیاز منافع توده‌ها را فدای منافع خود کرده و به ویژه در أفغانستان و مناطقی که تشابه بستری با افغانستان دارند هرگز قادر به دمکراتیزه کردن جامعه و مهار کردن مسائل ویژه‌ی موجود در این جوامع نیستند، لذا آلترناتیو سیاسی مناسب و عملی و راه‌گشا برای مردم منطقه و افغانستان تلاش برای سازمان‌دهی خودمدیریتی دمکراتیک است، یعنی همان مدل سیاسی که حدود ده سال است در روژآوای کوردستان ( کوردستان سوریه) در جریان است.

ما به‌عنوان پلاتفرم دمکراتیک خلق‌های ایران، با تمام وجود از اعتراضات و مطالبات بر حق زنان و همه مردم آزاده افغانستان در برابر حاکمیت طالبان، حمایت می‌کنیم. خلق‌های آزاده در ایران و جهان، نیروهای انقلابی و دمکراتیک، جنبش‌های زنان، رفقای آنارشیست، سندیکالیست، سوسیالیست، مدافعین محیط زیست، جنبشهای کارگری و شخصیت‌های آزاده و انسان‌دوست را به حمایت فعال از خلق‌ها در افغانستان و همچنین افغان‌های ساکن در ایران برای مقابله جدی با حکومت وحشی جمهوری اسلامی ایران و امارت اسلامی طالبان دعوت می‌نماییم و زنان، خلق‌های ستم‌کش و جوانان در أفغانستان و ایران را به اتحاد و مقاومت و مبارزه فرا می‌خوانیم.

مقاومت معنای واقعی زندگی است.

زنده و برقرار باد جامعه‌ای آزاد، دمکراتیک و سوسیالیستی!

پلاتفرم دمکراتیک ایران

۱۸.۰۸.۲۰۲۱