بیلان یکساله جنگ تحمیلی ترکیه بر کوردها؛ ١٠٠۵ نظامی ترک کشته شدند، ١٠۵ زخمی

فرماندهی NPG آمار جنگ سال ۲۰۲۰ را اعلام کرد. در عملیات نیروهای گریلا در مجموعه ۱۰۰۵ سرباز ترک کشته شدند.

 فرماندهی قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق کوردستان (ن.پ.گ) در مورد جنگ و درگیری‌های سال ۲۰۲۰ بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن آمده است:

"ما سال ۲۰۲۰ که در تاریخ مقاومت خلق کوردستان دارای جایگاه ویژه‌ای است را پشت سر گذاشتیم. سال ۲۰۲۰ در تاریخ مبارزات آزادیخواهی کوردستان و خلقمان به سال مقاومت سراسری، سال مقاومت علیه دولت استعمارگر و اشغالگر ترکیه که از هر لحاظ علیه خلقمان، برگزیدگان خلقمان و دوستانمان به سرکوب و فشار دست زد، مبدل گردید. دولت فاشیست ترکیه که در سال ۲۰۱۹ عقب‌نشینی بسیاری کرده بود، در سال ۲۰۲۰ یک بار دیگر به این امید که مبارزات ما را از بین ببرد، ظاهر شد. در همین چهارچوب همه‌ی نیروی خود را به کار گرفت تا با سیاست‌های جنگی کثیف خود، در هر چهار بخش کوردستان جنگ‌طلبی کند و دستاوردهای خلق کورد را از بین ببرد.

با اینکه رژیم استعمارگر ترکیه تاکنون در مقابل گریلاهای جنبش آزادیخواهی کوردستان که با تجربه‌ای بیش از ٣۶ سال، شکست‌ناپذیری خود را اثبات کرده‌اند، در حملات امسال نیز علیرغم استفاده از تکنولوژی پیشرفته جنگ و با استفاده از مراکز رسانه‌ای وابسته درصدد دستیابی به نتیجه بود. بنابراین از یکسو بدون تفاوت میان غیرنظامیان- گریلاها با استفاده از تکنولوژی که به آن تکیه کرده‌ است تلاش نمود تا به شکار انسان‌‌ها بپردازد و از سوی دیگر به گفته وزیر جنگ روانی از طریق مراکز رسانه‌ای درصدد برآمد تا با وارونه نشان دادن واقعیت‌ها به افکار عمومی و هواداران خود چنان جلوه کنند که علیه مبارزه ما پیروزهای بزرگی را کسب کرد‌ه‌اند.

اما رژیم فاشیست و قاتل آ.ک.پ/م.ه.پ که مدعی "ریشه‌کن کردن" گریلاهای جنبش آزادیخواهی کوردستان بوده و هودارانش را برای آن حاضر کرده بود در سال ۲۰۲۰ هیچ نتیجه‌ای کسب نکرده است. گریلاهای ه.پ.گ و یژا ستار با پذیرش ارتقای سطح گریلاگری مدرن سده ٢١ به وظایف خویش عمل کردند، از یک طرف با تاکتیک مرحله نوین عملیات‌های خود را افزایش داده‌و ضربات سنگینی به دشمن زده‌اند و از طرف دیگر نیز از لحاظ چگونگی تحرکات گریلایی نوین بر اساس نیاز هر مرحله در سطح عالی حملات دشمنان را خنثی کرده و یک بار دیگر همه‌ی نقشه‌ها برای شکستن مبارزات آزادیخواهی کوردستان را خنثی ساخته‌اند. بدون شک مبارزات آزادیخواهی کوردستان تنها دلیل  بحران‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی رژیم استعمارگر ترک می‌باشد.

 "در سال ۲۰۲۰ در شمال و کوردستان مقاومتی تاریخی انجام شد"

در شمال کوردستان که گریلاهای جنبش آزادیخواهی کوردستان  از آنجا سر برآورده‌اند و علیه استعمارگری مبارزات گسترده انجام داده‌اند، نیروهای ما در سطح عالی مقاومت و فداکاری کرده‌اند. به عنوان نماینده‌ی این خط مقاومتی گریلاهای ه.پ.گ با ایدئولوژی آپویی خود را تجهیز کرده و دست به مبارزه زده‌اند و نقشه‌های دشمن را خنثی کرده‌اند. با موضع‌گیری قهرمانانه با پیشاهنگی عگید جفیان، یلماز درسیم، آمارا روناهی، سما کوچر، سرهلدان و یلدزها در سال ۲۰۲۰ در خاک شمال کوردستان مقاومتی بزرگ انجام دادند. در پایان سال در گلَیداغ  که سرزمین مقاومت احسان نوری پاشاست، ما بین روزهای ۲ تا ۲۷ نوامبر علیه عملیات دشمن که نقشه‌ی از بین بردن گریلا را برای خود کشیده بود، با مقاومتی که نیروهای گریلا به انجام رساندند، در این عملیات دشمن که ۲۴ روز به طول انجامید بدون آن که نیروهایمان هیچ آسیبی ببیند،  ضربات مهلکی به دشمن وارد شد و با بدست آوردن اسلحه و مهمات دشمن نمونه‌ای قابل توجه از سطح مبارزات حرفه‌ای گریلا در شمال کوردستان نشان داده شد. اما رژیم استعمارگر ترک از طریق رسانه‌های وابسته به پنهان‌کاری دست زده و واقعیت‌ها را وارونه جلوه می‌دهد.

مقاومت در شمال کوردستان در سال ۲۰۲۰، علیه استعمارگری و نقشه‌های دولت ترکیه که پس از سال ۲۰۱۶ به عنوان یک هدف برای خود، اخراج گریلا از شمال کوردستان را در نظر گرفته است و برای آنکه شکست‌های خود در این زمینه را از مردم پنهان کند، هر روز اقدام به انتشار آمار دروغین و فریب دادن مردم می‌کند، به گرزی سنگین تبدیل شده است. رژیم استعمارگر آ.ک.پ/م.ه.پ با شرکت هزاران سرباز، ده‌ها عملیات گسترده با هدف از بین بردن گریلا انجام داده است اما در این زمینه با شکست‌های بزرگی مواجه شده است. ارتش استعمارگر ترک در خاک شمال کوردستان ۹۲ عملیات، ۳۲۹ حمله هوایی انجام داده و ۲۳ بار منطقه را توپباران کرده است.  نیروهای گریلا نیز در خاک شمال کوردستان علیه ارتش اشغالگر ترکیه ۸۲ عملیات انجام دادند، در این عملیاتها و درگیری‌ها در مجموع ۳۶۹ سرباز دشمن کشته شده‌اند. در نتیجه‌ی حملات هوایی دشمن نیز ۱۶۵ رفیق ما شهید شده‌اند. رژیم فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ از یک طرف در شمال کوردستان نتوانست اهدافی را که مدنظر داشت به دست آورد و از طرف دیگر نیز به مناطق حفاظت شده‌ی مدیا و خاک جنوب کوردستان حمله کرد و می‌خواست در آنجا نتایجی را به دست آورد. در اینجا برای به دست آوردن پیروزی تلاش کردند تا رویای عثمانی نوین را زنده کنند، اما گریلاهای جنبش آزادیخواهی کوردستان در هفتانین و خاکورک بر علیه ارتش فاشیستی ترکیه که تلاش می‌کرد و می‌خواست عملیات اشغالگری را انجام دهد، مقاومت کردند. در مناطق حفاظت شده‌ی مدیا نیز ضربات سنگینی به دشمن وارد کردند. موضع‌گیری تاریخی قاسم انگین، لیلا آگری، عگید گارزان، بارگران، أسمر، نوجان و رستم نشان داد که دشمنان هرگز در خاک کوردستان پیروز نخواهند شد.

 "حملات هوایی بی‌نتیجه و خنثی شدند"

 رفقای ما در سال ۲۰۲۰ علیه ۳۰ عملیات نظامی، ۱۲۶۰ عملیات هوایی و ۱۸۳ حمله توپخانه‌ای به مناطق حفاظت شده‌ی مدیا، فداکاری‌های بسیاری نشان داده و با جان خود مقاومت کردند و ۳۱۵ عملیات انجام دادند. در این عملیات‌ها و درگیری‌ها ۶۳۶ سرباز دشمن کشته شدند، همچنین در نتیجه‌ی حملات دشمن ۱۹۷رفیق ما به کاروان شهدا پیوستند. در جنگ هفتانین که ۶ ماه و نیم در قلب دشمن، با فرماندهی بارگران‌ها و أسمرها با روش‌های جنگ گریلایی نوین جنگیدند و دشمن را شکست دادند، با مقاومتی که داستان‌ها آفریده است، همچنین در خاکورک نیز، در قلب دشمن در تمامی طول سال مقاومت شد.  همچنین در مناطق حفاظت شده‌ی مدیا، علیرغم تمامی حملات و بمبارانها مقاومت شد. اینها همه نشان دهنده آن است که حملات دشمن بی‌اثر و بی‌نتیجه بوده است.

 هم در شمال کوردستان و هم در جنوب کوردستان نیروهای ه.پ.گ علیه ارتش اشغالگر و فاشیست ترکیه مقاومت کردند و با مقاومت خود اثبات نموده‌اند که توطئه‌های رژیم ترکیه برای پاکسازی و تصفیه خنثی شده است. علیرغم تبلیغاتی که سیستم جنگ ویژه و اخبار دروغین که توسط رژیم ترکیه منتشر می‌شود، آمار واقعی بیانگر واقعیت‌های این جنگ است. مرکز نشر و اطلاع‌رسانی نیروهای مدافع خلق (ه.پ.گ) واقعیت‌های جنگ در کوردستان را به شیوه‌ی صحیح و واضح به اطلاع افکار عمومی می‌رساند، کسانی که می‌خواهند آمار حقیقی جنگ را به دست آورند با خواندن اطلاعیه‌های ه.پ.گ می‌توانند شفاف‌ترین اطلاعات را به دست آورند. به همین دلیل دولت اشغالگر ترکیه توجه ویژه‌ای به جنگ روانی معطوف کرده است و هرگز اخبار حقیقی را منتشر نمی‌کند و به طور مداوم حقایق را پنهان کرده و به صورت معکوس نشان می‌دهد.

 "گریلاهای کوردستان در سال ۲۰۲۱ با قدرت به وظایف خود عمل می‌کنند"

 مرحله‌ی جنگ در سال ۲۰۲۰، درست بودن پرسپکتیو نوسازی مبارزه گریلایی در کوردستان را اثبات کرد.  گریلاهای جنبش آزادیخواهی کوردستان در تاریخ مبارزات و برای اولین بار از پهپاد استفاده کردند و بر اساس فلسفه‌ی رهبر آپو که بر هوش و توانایی افراد می‌افزاید خود را به تاکتیک عالی و روش‌های موفق رساندند. در همین چهارچوب نیروهای مدافع خلق برای سال ۲۰۲۱ خود را آماده می‌کنند و پرچم آزادی را که شهدای قهرمانمان در مقاومت سال ۲۰۲۰ برای آنها به جای گذاشته‌اند بلند می‌کنند. همه پیشرفت‌ها و پیروزی‌هایی که امروز به دست آمده‌اند، نشان می‌دهد که سال ۲۰۲۱ برای خلق‌های کوردستان و منطقه سالی عادی نخواهد بود. گریلاهای جنبش آزادیخواهی کوردستان در منطقه به امیدی برای خلق‌های منطقه تبدیل شده‌اند، و بدون شک در این مرحله تاریخی به وظیفه و نقش خود عمل می‌کنند. اینچنین برای رفقای قهرمان شهید و رهبریمان پاسخی شایسته خواهند داد.

 آمار جنگ سال ۲۰۲۰ به شرح زیر می‌باشد:

  •  حملات ارتش اشغالگر ترکیه:

    ۱۲۲ حمله زمینی

    ۱۵۸۹ حمله هوایی

    ۲۰۶ حمله باتوپخانه و تانک

  •  نتیجه عملیات گریلا علیه حملات:

    ۳۹۷ عملیات گریلا

    حملات هوایی گریلا (عملیات‌های یگان‌های دفاع هوایی شهید دلال آمَد) ۱۳ عملیات

    تعداد جنگ‌ها و درگیری‌های رخ داده: ۶۳ درگیری

    تعداد عملیات‌های که نتیجه آنها مشخص نشده است: ۱۲۰ عملیات

    تعداد نیروهای کشته شده دشمن: ۱۰۰۵ تن

    نیروهای درجه‌دار کشته شده دشمن: ٩ درجه‌دار (یک سرهنگ‌دوم، یک سروان، یک ستوان، ۴ سرگروهبان، ٢ گروهبان)

     تعداد نیروهای زخمی دشمن: ۱۰۵ تن

     تعداد زره‌پوش‌های نابود شده‌ی دشمن: ۱۸ دستگاه

     تعداد خودروهای نابود شده دشمن: ۳ دستگاه

    تعداد خودروهای منهدم شده راهسازی دشمن: ١۶ دستگاه

    تعداد پهپادهای ساقط شده: ٣ دستگاه

    تعداد هلیکوپترهای سرنگون شده: یک فروند

    تعداد هلیکوپترهای آسیب دیده: ۱۲ فروند

    تعداد رفقایی که به اسارت دشمن در آمده‌اند: ۱۰ تن

    تعداد رفقای شهید:  ۳۵۸ تن.