بیردال: ائتلاف دمکراسی می‌تواند سوء عملکردها را متوقف کند

آکین بیردال از مدافعان حقوق بشر و فعال سیاسی اعلام کرد که گروههایی که ائتلاف دمکراسی را ایجاد می‌کنند می‌توانند سو عملکردها را متوقف کنند. وی در این باره افزود: ابزار و مکانیزمهای نافرمانی مدنی مشخصند. باید نقشه راهی ترسیم شود و در عرصه عملی پیاده شود.

آکین بیردال از مدافعان حقوق بشر و فعال سیاسی موضوعات روز جاری در عرصه سیاسی ترکیه را با آژانس خبری مزوپوتامیا مورد بحث و بررسی قرار دادد

دشمنی با خلق کورد

بیردال در این گفتگو خاطرنشان ساخت که اگر دولت یا حاکمیتی با سیاستهای دمکراتیک مشکل داشته باشد، این مسئله با کیفیت و نحوه عملکرد رژیم همان دولت و اقتدار سیاسی مرتبط است. در وضعیت کنونی به جای اتکا به جامعه‌ای آزادیخواه، متکثر و مشارکت کننده در حوزه سیاسی و عدالت محور تلاش می‌کنند بر اساس اسلام سیاسی، مبنای سیاست را ترسیم کنند. بیردال در ادامه می‌افزاید: اندیشه رسمی که از زمان آغاز حرکت سیاسی DEP آغاز شد علیه خلق کورد و اراده سیاسی دشمنی خود را نشان داده است. بیردال در این باره اظهار داشت که همانگونه که همه هم اطلاع دارند، عدم حل مسئله کورد تاثیر مهمی را بر عدم حل تمامی مسائل و مشکلات دیگر دارد.

ذهنیت تک محور از زمان جمعیت اتحاد و ترقی تا امروز تداوم یافته است

بیردال با اشاره به جمعیت اتحاد و ترقی اعلام کرد که از زمان تاسیس این جمعیت تا کنون ذهنیتی تک محور و یکپارچه ادامه داشته است. این تفکر در تمامی مقاطع تاریخی ترکیه ذهنیت تکثر را رد کرده ست و در نهایت این ذهنیت به قتل‌عام‌های تاریخی رسیده است. این مسئله در تاریخ ترکیه نیز سابقه دارد. در مراحلی نیز فرایندهایی آغاز شده و آتش‌بس‌هایی نیز به اجرا درامده‌اند، اما در نهایت به بن‌بست رسیده و به بحران تبدیل شده‌اند. هر زمان هم که اقتدار سیاسی به تنگناهای اقتصادی و سیاسی رسیده است فرایندهایی از مذاکره و گفتگو را آغاز کرده است و از حل مسئله کورد سخن گفته است. در باقی موارد  مسائلی مانند انزوا، اعتصاب‌های غذا، اعمال ممنوعیتها، تعطیلی احزاب و دستگیری نمایندکان مجلس را در دستور کار روز قرار داده است. اما در هیچ مرحله‌ای اراده‌ای را برای حل مسئله کورد از خود نشان نمی‌دهند.

بیانیه مونترو

آکین بیردال در بخش دیگری از گفتگوی خود با آژانس خبری مزوپوتامیا گفت: بیانیه مونترو هیچگونه ارتباطی با تلاش‌های مرتبط با کودتا ندارد و نظامیان یونیفورم‌پوش یا نظامیان که لباس نظامی بر تن ندارند، نمی‌توانند با خود دمکراسی را به ارمغان بیاورند.

 در خصوص اپوزیسیون ترکیه نیز آکین بیردال خاطرنشان ساخت که اپوزیسیون در مقابله با ائتلاف به خوبی خود را سازماندهی نکرده است و لازم است که بیش از پیش سازماندهی شود. بیردال با اشاره به تلاش‌های ائتلاف آ.ک.پ/م.ه.پ برای تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز اظهار داشت: تعطیلی یک حزب به معنای رد و انکار موجودیت یک خلق است. به معنای نادیده گرفتن هویت یک خلق است. اکنون مسئله تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها در جریان است، این مسئله با پذیرفتن یا عدم پذیرش یک خلق در  ارتباط است. به همین دلیل است که راه‌های جدیدی را در پیش گرفته‌اند و صرفا به تعطیلی یک حزب اکتفا نمی‌کنند بلکه تلاش می‌کنند تا دادگاه قانون اساسی را تعطیل کنند.

باید ائتلاف دمکراسی خود را گسترش دهد

آکین بیردال در بخش دیگری از تحلیل رویدادهای جامعه کوردستان و ترکیه اظهار داشت که باید نیروهای دمکراتیک متحد شده و تمامی نیروهای اپوزیسیون جامعه گردهم آمده و در این باره افزود:  ابزاز و مکانیزمهای نافرمانی مدنی آماده هستند. اما باید ائتلاف دمکراسی گردهم آمده و گروه هماهنگی برای کار مشترک ایجاد شود. احزاب سیاسی، سازمان‌های حقوق بشری و روشنفکران با وجدان باید بتوانند نقشه راهی را ترسیم کرده و ائتلاف دمکراتیک را عملی کنند. این مسئله می‌تواند مانع از تحقق عملکردهای منفی شود. در غیر اینصورت کار به جایی می‌رسد که حتی اقداماتی را که امروز انجام می‌دهیم، شاید فردا موفق به انجام آن نشویم.

بدون حضور کورد هیچ گرهی گشوده نمی‌شود 

آکین بیردال همچنین خاطرنشان ساخت که بدون کورد هیچ گرهی، هیچ مشکلی حل نمی‌شود. بدون حضور کورد هیچ ائتلافی صورت نمی‌گیرد. اما در مقابل ترکیه فقط شکنجه، بازداشت و تاریکی را برای کورد روا و مشروع می‌داند. ما نیز در مقابل می‌گوییم که پیامدهای ائتلاف ما می‌تواند صلح، ثبات و روشنایی باشد. امید نام مبارزه، اعتقاد و مقاومت است.