چهارمین روز اعتصاب غذای زندانیان سیاسی کورد در زندان‌های رژیم استعمارگر ترکیه

اعتصاب غذا که زندانیان پرونده‌های مربوط به پ.ک.ک و پاژک علیه حصر امرالی آغاز کرده‌اند، ۴ روز است که ادامه دارد. انتظار می‌رود دوم دسامبر گروه دیگری اعتصاب را آغاز کنند.

فعالیت اعتصاب غذا توسط زندانیان پرونده‌ی پ.ک.ک و پاژک به دلیل حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و نقض حقوق بشر در زندان‌ها، ۲۷م نوامبر به روش نوبتی آغاز شده است.

هزاران زندانی با هم دست به اعتصاب غذا زده‌اند. این اعتصاب ۴ روز است که ادامه دارد و انتظار می‌رود دوم دسامبر گروه دیگری اعتصاب را به عهده بگیرند.

زندانیان در تماس تلفنی با خانواده‌های خود اعلام کردند، تا رسیدن به هدفشان به اعتصاب خود ادامه می‌دهند.