کنفدرالیسم جوامع کوردستان: "در جریان وقوع فاجعه‌های طبیعی، همبستگی خلق‌ها ارزشمند و مقدس است"

ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک در مورد زلزله‌ی دیروز ازمیر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، در زمان رخ دادن فجایع طبیعی مانند زلزله بسیار ضروری است که در سطح عالی از آسیب دیدگان حمایت و پشتیبانی شود.

ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) طی بیانیه‌ای به خانواده‌ی قربانیان زلزله‌ی دیروز ازمیر تسلیت گفت و برای مجروحین این حادثه آرزوی بهبودی کرد.

در بیانیه‌ی ک.‌ج.‌ک آمده است:"فاجعه‌ای مانند زلزله، نیاز به همکاری و پشتیبانی اجتماعی در سطح بالا دارد. هوشمندی پشتیبانی اجتماعی در چنین فجایعی عیان می‌شود. به همین دلیل در چنین شرایطی، عقاید و هویت هر چه که باشد، باید در سطح بالا پشتیبانی انجام شود. اجتماعی بودن و ملت دمکراتیک بودن این امر را ضرورت می‌بخشد. آنچه امروز در ازمیر رخ داد، ممکن است زمانی دیگر در بخشی دیگر از ترکیه یا کوردستان رخ دهد. پشتیبانی که امروز انجام می‌شود، شرط همسایگی است و هم پشتیبانی و خوبی کردن در خودی خود است.

در کشوری مانند ترکیه که مردم و عقاید در مقابل هم قرار داده شده‌اند، همبستگی، درمان چنین بیماری است. در زمان فجایع با همبستگی می‌توان بدی‌ها را کم کرد و جامعه را بیشتر به هم نزدیک نمود. به همین دلیل پشتیبانی اجتماعی بسیار مهم و عاقلانه است. قبل از کاپیتالیسم، جوامع همگی پشتیبان یکدیگر بودند. کاپیتالیسم کارکتر پشتیبانی را در میان جوامع تضعیف کرد و فرد و جامعه را نیازمند دولت نمود. در تاریخ بشریت هرگز در چنین سطحی نیازمند دولت نبوده است. چون پیشتر زخمهایش توسط همسایگانش مداوا می‌شد. فجایع، علیه کاپیتالیسم که بشر را در مادیات و خودپرستی غرق می‌کند و علیه این فرهنگ است، ارزش‌ها و اصالت حفاظت از جامعه را یک بار دیگر نشان می‌دهد.

خلق کورد نیز در هر جایی که هست، برای کاهش درد و رنج خواهران و برادران و همسایگانش، هر آنچه بر عهده‌اش قرار گیرد انجام خواهد داد. ما معتقدیم که چنین فجایعی ارزش جامعه و برادری خلق‌ها را تقویت می‌کند. خدا جانباختگان را بیامرزد، ما معتقدیم که با پشتیبانی اجتماعی، زخم‌ها در کمترین زمان ممکن التیام می‌یابند.