در مونیخ حملات دولت ترکیه محکوم گردید

در شهر مونیخ حملات نسل‌کشی دولت اشغال‌گر ترکیه به شمال و شرق سوریه طی انجام تجمعی محکوم گردید و به «راهپیمایی آزادی» درود فرستاده شد.

کوردستانی‌ها درپی فراخوان مجلس خلق آزاد شَوگَر تجمع کردند و از دولت‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری درخواست کردند تا بر دولت ترکیه فشار بیاورند تا حملاتش به زیرساخت‌های زندگی متوقف نماید.

جمعیت به راهپیمایی‌ها که برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برگزار می‌شوند درود فرستادند و خواستار شرکت در راهپیمایی ۱۷ فوریه‌ی شهر کلن شدند و بروشورهایی به زبان آلمانی توزیع نمودند.

فعالین شعار «ژن، ژیان، آزادی» و «بدون رهبر زندگی میسر نیست» و «اردوغان قاتل است» و «شهدا نمی‌میرند» و «زنده باد مقاومت روژآوا» را سردادند.