در شرنخ ١٢ منطقە ممنوع شد

دولت اشغالگر ترکیه در شرناخ ۱۲منطقه را به عنوان "مناطق امنیتی ویژه موقت" اعلام کرد.

دولت اشغالگر ترکیه در شرنخ و مناطقی مانند جزیر، سلوپی، الکه، قلابان و بستا ۱۲ منطقه را به عنوان "مناطق امنیتی ویژه موقت" اعلام کرد. این مناطق به مدت ١٥ روز منطقه ممنوعه اعلام شده است.

از جمله این مناطق می‌توان به جودی و بستا اشاره کرد که دو سال است کە بە طور متوالی درختان آنها را قطع می‌کنند.