درخواست وکلای عبدالله اوجالان برای انجام ملاقات

وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای دیدار از زندان امرالی و انجام ملاقات در روز جمعه (فردا) به دادسرای جمهوری ترک در شهر ساحلی بورسا مراجعه کردند.

راضیه تورگوت، نوروز اویسال، مظلوم دینچ و ابراهیم بیلمز وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان قبل از ظهر امروز به دادستانی جمهوری ترک در بورسا مراجعه کردند. وکلا درخواست کردند که فردا (جمعه) به امرالی بروند و با موکلشان ملاقات به عمل آورند.

خانواده، وکلای مدافع و وصی اوجالان از ١۴ مارس تاکنون ١٢ بار به دادستانی جمهوری در بورسا مراجعه کرده و خواستار «ملاقات فوری» با اوجالان شده‌اند. همچنین ٢ بار به کمیته منع شکنجه شورای اروپا(CPT) نیز با همین هدف مراجعه کرده‌اند.

به درخواست‌های وکلا پاسخ داده نمی‌شود

دادستانی جمهوری ترک در بورسا به بهانه کتاب دفاعیات «نقشه راه» که اوجالان در سال ٢٠٠٩ به دادگاه حقوق بشر اروپا نوشته است، وی را به مدت ۶ ماه از ٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ از هرگونه ملاقات با وکلایش محروم کرده‌اند. با اینکه این ممنوعیت روز ٢٣ مارس ٢٠٢١ به پایان رسیده است اما دولت ترک به درخواست‌های پیاپی وکلای اوجالان پاسخی نمی‌دهد.

رِزان ساریجا و نوروز اویسال وکلای اوجالان پس از ٨ سال منع ملاقات سرانجام با فشار افکار عمومی کوردستان موفق شده بودند در روزهای ٢ و ٢٢ ماه می، ١٢ و ١٨ ماه ژوئن و ٧ آگوست ٢٠١٩ با موکلشان در زندان امرالی دیدار کنند.

تماس تلفنی را قطع کردند

پس از ٢٢ سال حبس روز ٢٧ آوریل ٢٠٢٠ برای اولین بار محمد اوجالان برادر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اجازه داده شد تا با برادرش مکالمه تلفنی برقرار کند. فشار افکار عمومی کوردستانیان رژیم ترک را مجبور کرد پس از یکسال بی‌خبری محض از وضعیت اوجالان روز ٢۵ مارس ٢٠٢١ موافقت خود را با تماس تلفنی اعلام کند اما به گفته محمد اوجالان این تماس تلفنی کمتر از ۵ دقیقه به درازا کشید و تلفن را قطع کردند.