درخواست وکلای رهبر خلق کورد برای انجام ملاقات

وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای دیدار از زندان امرالی و ملاقات با موکلشان امروز بار دیگر به دادسرای جمهوری ترک در شهر ساحلی بورسا مراجعه کردند.

راضیه اُزترک، رِزان ساریجا، فایق اُزگور أرول و جنگیز یورکلی وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان قبل از ظهر امروز به دادستانی جمهوری ترک در بورسا مراجعه کردند.

دادستانی جمهوری ترک در بورسا به بهانه کتاب دفاعیات «نقشه راه» که اوجالان در سال ٢٠٠٩ به دادگاه حقوق بشر اروپا نوشته است، وی را به مدت ۶ ماه از ٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ از هرگونه ملاقات با وکلایش محروم کرده‌اند. با اینکه این ممنوعیت روز ٢٣ مارس ٢٠٢١ به پایان رسیده است اما دولت ترک به درخواست‌های پیاپی وکلای اوجالان پاسخی نمی‌دهد.

رِزان ساریجا و نوروز اویسال وکلای اوجالان پس از ٨ سال منع ملاقات سرانجام با فشار افکار عمومی کوردستان موفق شده بودند در روزهای ٢ و ٢٢ ماه می، ١٢ و ١٨ ماه ژوئن و ٧ آگوست ٢٠١٩ با موکلشان در زندان امرالی دیدار کنند.