حمایت از قیام انقلابی خلق‌ها

اساتید، کارمندان و دانشجویان دانشگاه کوردستان اعتصاب خود را ادامه میدهند.

طی روزهای گذشتە برای دومین روز اعتصابات و تجمعات اعتراضی اساتید، کارمندان و دانشجویان دانشگاه کوردستان علیه قتلعام و سرکوب انقلابیون، به ویژه دانشجویان و استادان دانشگاه ادامه داشت.  روز گذشتە، دوم آذر در روز  ٦٨ قیام سراسری خلق‌های ایران و شرق کوردستان بار دیگر استاتید، کارمندان و دانشجویان دانشگاه کوردستان علیه قتلعام و سرکوب خونین زنان و جوانان ایران و شرق کوردستان علی الخصوص سرکوب دانشجویان و استادان دانشگاه ، دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زدند.

دانشجویان و اساتید دانشگاه کوردستان در تجمعات اعتراضی و اعتصابات خود ضمن محکوم کردن قتلعام خلق‌ها علی الخصوص خلق کورد طی روزهای اخیر و بازداشت بی ضابطه دانشجویان و استادان دانشگاه اعلام کرده‌اند که چنین برخوردهای خشونت بار و خونین برای جامعه‌ی فرهنگی ایران و شرق کوردستان قابل تحمل نیست. در بیانیه‌ای که امروز در محوطه‌ی دانشگاه قرائت شد آمده بود که اساتید و دانشجویان کوردستان خواستار آزادی حق بیان، اعتراض و همزمان آزادی بدون قید و شرط دانشجویان و استادان در بند هستند.

این بیانیه تاکید کرد که تا زمانی که قتلعام مردم و بازداشت و سرکوب اساتید و دانشجویان متوقف نشود، اعتصابات و اعتراضات در دانشگاهها متوقف نخواهد شد. همچنین دانشجویان در تجمع اعتراضی خود در محوطه‌ی دانشگاه با سر دادن شعار "شهید زنده است" حمایت خود را از شهیدان روزهای اخیر روژهلات کوردستان اعلام کردند. دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف ایران و شرق کوردستان از آغاز قیام سراسری خلق‌های ایران و شرق کوردستان همواره در تداوم این قیام و حمایت از زنان و جوانان انقلابی پیشاهنگ بوده‌اند.