حمله به اعضای زن حزب دمکراتیک خلق‌ها در زندان‌های رژیم ترک

شکایت و تحقیقات تازه‌ای علیه فیگن یوکسگداغ و چندین زندانی سیاسی ه.د.پ در زندان‌های ترکیه ثبت شده است.

نیروهای امنیتی به اتاق هر کدام از فیگن یوکسگداغ رئیس مشترک سابق ه.د.پ، ادیبه شاهین و نورحیات آلتون رئیس مشترک سابق شهرداری درسیم، صباحت تونجل پارلمانتار سابق ه.د.پ، گُلتن کشاناک رئیس مشترک سابق شهرداری آمد، گلسر یلدرم، چاغلار دمیرل و آیسل توغلوم پارلمانتارهای سابق ه.د.پ که از سوی رژیم ترکیه به اسارت گرفته شده‌اند یورش بردند.

در مورد علت یورش نیروهای امنیتی دولت ترکیه اعلام شده است که دادستان عمومی جمهوری ترکیه در کوجالی شکایت تازه‌ای علیه اعضای زندانی شد‌ی ه.د.پ ثبت کرده است.

بر اساس اسناد و مدارکی که برای این پرونده آماده شده‌اند، شکایتی برای تحقیق به بهانه‌ی "سازماندهی در زندان" و همچنین شک به فیگن یوکسگداغ آماده شده است.

حمله به زندانیان زن و آغاز تحقیق در حالی است که زندانیان سیاسی در زندانهای شمال کوردستان و ترکیه با پیشاهنگی چاغلار دمیرل مدت ۴۱ روز است که در اعتصاب غذای نامحدود علیه حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و نقض حقوق بشر در زندان‌ها هستند.