تصویر

ه‌پ‌گ مشخصات ۲ شهید را اعلام کرد

ه‌پ‌گ اعلام کرده است که ۲ گریلا مورخ ۴ ژوئن در شهر وان به شهادت رسیدند و گفت‌: ‌«با جانفشانی خود نشان دادند که ایستادگی و مقاومت مبارز فدائی آپوئی چگونه باید باشد.‌»

اعلام مشخصات شهدا

بیانیه مرکز مطبوعات و اطلاع رسانی نیروهای مدافع خلق ‌(ه‌پ‌گ)‌ به شرح زیر است‌:

‌«مورخ ۴ ژوئن ۲۰۲۴ براثر حمله دشمنان در منطقه ماسیرو از توابع منطقه اَلباک شهر وان یک تیم گریلایی ما هدف گرفته شد. مبارزان آپوئی ارجمند، رفقا سرهلدان و فیراز که در این حمله دشمن مجروح شدند برای اینکه دشمن آنان را اسیر نکند، فدائیانه به شهادت رسیدند. موضع عصیانگر رفقای ما سرهلدان و فیراز علیه دشمنان، روح فدائیانه آپوئی که تسلیم نمی‌شود را بصورتی عینی عملی ساختند. این موضع‌گیری رفقای ما سرهلدان و فیراز در زمانی اتخاذ شده است که ما به استقبال مقاومت ۱۴ جولای می‌رویم؛ یقینا این عملیات به تداوم موضع‌ کمال پیر و خیری دورموش‌های که خیانت و تسلیم را در سلول‌ها تنگ و تاریک زندان شهر آمد دفن کردند، عینیت بخشید.

رفقای ما با علم به سختی‌ها و دشواری‌های جنگ در باکور کوردستان، وظایف انقلابی را با شایستگی انجام دادند و طبق روح زمانه به مسئولیت‌های خود عمل کردند. برای محافظت از دستاوردهای خلق ما که با رنج عظیم رهبری حاصل شده است، بدون تردید مبارزه کردند. برای اینکه دولت قاتل و اشغالگر ترکیه به اهداف خود نرسد، سینه خود را سپر کرده و در تاریخ مبارزاتی ما جای گرفتند. برای گسترش مبارزه ما که براساس خط فدائیانه و با هزینه‌های گزافی توسعه داده شده است، مبارزه‌ عظیمی انجام دادند. با اشراف کامل بر حملات ارتش اشغالگر ترکیه علیه خلق و جنبش ما، مسئولیت‌های تاریخی را عهده‌دار شدند. علیرغم اینکه اهل بخشهای مختلف کوردستان بودند، به نمونه‌ای برای اتحاد ملی ما مبدل شند. حول اساس روابط عمیق رفاقت و پایبندی به پ‌ک‌ک در خط شهدا حرکت کردند و مشارکتی با روحیه و هیجان انجام دادند. در دشوارترین و سخت‌ترین شرایط نیز از موضع‌گیری آپوئی خود،‌ عقب نشینی نکردند و وظایف رفاقتی خود را عملی کردند. با شهادت خود نشان دادند که باید موضع‌گیری و مقاومت مبارز فدائی آپوئی چگونه باشد.

ما به خانواده‌های محترم رفقای خود، سرهلدان و فیراز و به تمام خلق میهن‌دوست کوردستان تسلیت می‌گوییم و با احترام و قدردانی در مقابل یاد و خاطره آنان سرتعظیم فرود می‌آوریم.

مشخصات رفقای شهید ما به شرح زیر است‌:

نام سازمانی‌: سرهلدان کوردو

نام و نام خانوادگی‌: ریبوار امینی

محل تولد‌: مریوان

نام مادر-پدر‌: مستوره-رحیم

محل و تاریخ شهادت‌: ۴ ژوئن ۲۰۲۴ / وان

*****

نام سازمانی‌: فیراز آرژین

نام و نام خانوادگی‌: بارزان نوماش

محل تولد‌: وان

نام مادر-پدر‌: کیبار-بایرام

محل و تاریخ شهادت‌: ۴ ژوئن ۲۰۲۴ / وان.‌‌

»