حزب دمکراتیک خلق‌ها: حرکت ما به سوی آزادی، لبریز از امید ادامه می‌یابد

حزب دمکراتیک خلق‌ها به مناسبت ۴ نوامبر سال ۲۰۱۶، بیانیه‌ای منتشر کرد و اعلام نمود: کودتای سیاسی آ.ک.پ/م.ه.پ امروز با وحشیت تمام در تمامی عرصه‌های زندگی ادامه دارد.

چهار سال از کودتای سیاسی ۴ نوامبر ۲۰۱۶ گذشته است. تصمیم به زانو درآوردن حزب دمکراتیک خلق‌ها که در اکتبر سال ۲۰۱۴ اتخاذ شد، در ۴ نوامبر سال ۲۰۱۶ عملی شد. حزب دمکراتیک خلق‌ها در رابطه با سالگرد ۴ نوامبر سال ۲۰۱۶ بیانیه‌ای را منشتر کرده و خواهان اعلام موضع شفاف و بدون قید و شرط تمامی احزاب در مقابل این طرح و اعتراض نسبت به آن شد.

متن بیانیه حزب دمکراتیک خلق‌ها بدینقرار است:

"ریاست مشترک پیشین حزبمان، صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک‌داغ و ده‌ها نفر از نمایندگان حزبمان در پارلمان، صدها شهردار و هزاران عضو ما تا کنون به شیوه‌ای غیر قانونی دستگیر شده‌اند. اراده خلق ما به رسمیت شناخته نشد، شهرداران ما آشکارا دستگیر شدند، تمامی بندهای قانون اساسی نقض شدند و برخورد و جنگ را بر خلقمان تحمیل کردند.

برخوردهای وحشیانه

کودتای سیاسی که در نتیجه ائتلاف آ.ک.پ/م.ه.پ صورت گرفت؛ امروز نیز در تمامی عرصه‌های زندگی سیاسی با تمام وحشیت خود ادامه پیدا کرده است.  کودتایی که چهار سال پیش آغاز شده بود، اکنون بیش از تمامی عرصه‌ها، عرصه سیاست دمکراتیک، حزب ما و میلیونها عضو حزبمان را هدف خود قرار داده است و اراده آنها را به رسمیت نشناخته است. امروز نه فقط نمایندگان و شهرداران ما، بلکه به طور کلی اراده خلقمان را نیز هدف خود قرار داده است. امروز تمامی نیروها و گروه‌های سیاسی که در ترکیه به سیاست می‌پردازند، باید در این رابطه مکانیزمهای کودتا و ابعاد آن را تحلیل و درک کنند.

دشمنی با اراده خلق

فرایند کودتای سیاسی بعد از گذشت ۴ سال تابلویی صریح را در مقابل دیده می‌گشاید. این کودتا که در درجه نخست علیه حزب ما، در مقابل حزب دمکراتیک خلق‌ها عملی شد، در ادامه خود، بر تمامی جامعه تاثیر گذار بوده است.  کسانی که در مقابل این فرایند سیاسی چشم و گوش خود را بستند، اکنون خود نیز آماج این حملات قرار گرفته و این فرایند سیاسی امروز خود آنها را نیز هدف قرار داده است. زیرا عاملی که سبب این کودتا شده است، پیش از هر چیری با اراده خلق و عرصه سیاست دمکراتیک دشمنی داشته و آن را هدف قرار می‌دهد. امروز به خوبی دیده می‌شود با ایجاد اختلال در قانون اساسی و عدم واکنش در مقابل حمله به سیاست دمکراتیک، این حملات روز به روز گسترش می‌یابند و از طرف دیگر تمامی کارکردهای قانون اساسی نیز دچار اختلال می‌شوند. متاسفانه امروز اراده پارلمان نادیده گرفته می‌شود و اراده خلق به رسمیت شناخته نمی‌شود. با گذشت چهار سال از کوتای سیاسی، امروز مشاهده می‌شود که بسیاری از گروه‌هایی که برای منافع خود از آ.ک.پ/م.ه.پ حمایت نموده و تمامی ارزش‌های انسانی و دمکراتیک خود را قربانی منافع خود نمودند امروزه آماج این حملات قرار گرفته‌اند. لازم است به خوبی این نکته درک گردد که ارزش‌های دمکراتیک و انسانی هیچگاه نمی‌توانند و نباید مبنای سوداگری‌های سیاسی قرار بگیرند.

کودتاهای سیاسی اراده ما را در هم نمی‌شکند

اگر چه کودتای سیاسی که عرصه سیاست دمکراتیک و اراده خلق ما را هدف قرار داده است و بر شدت فشارهای خود می‌افزاید، روز به روز گسترش می‌یابد، اما امروزه مشاهده می‌شود که سیاست دمکراتیک در مقابل این ذهنیت از پا درنیامده است. به عکس، میدان سیاست دمکراتیک با نیروی خلق، امروزه آزادتر از دیروز همچنان پا برجا ایستاده است. ما آشکارا اعلام می‌کنیم که: کودتاهای سیاسی نمی‌توانند اراده ما را زانو درآورند؛ حرکت ما به سوی آزادی، با امید و اعتقاد ادامه پیدا می‌کند. کسانی که مکانیزم کودتا و عملیات نابودی سیاسی را برای خود به سپری تبدیل کرده و می‌خواهند که تمامی ارزشهای دمکراتیک، انسانی و اراده خلقمان را نقض کنند، باید به خوبی بدانند که در نهایت نابود خواهند شد، ما و اراده خلقمان و سیاست دمکراتیک تقویت می‌شوند. از مشروعیتی برخوردار نبوده و امروزه تنها مانده‌اند. این ذهنیت در تمامی جهان به عنوان ذهنیتی فاشیستی و رژیمی ستمگر شناخته شده است. این ذهنیت اکنون در هیچ کجای جهان از مشروعیتی برخوردار نیست. نیروهای توتالیتر نیز امروزه آشکارا از رژیم آ.ک.پ/م.ه.پ حمایت نمی‌کنند. این ذهنیت نه برای ترکیه، بلکه برای تمامی جهان تهدیدی بزرگ به شمار می‌رود. رژیم ا.ک.پ/م.ه.پ امروز با دست زدن به این کودتاهای سیاسی مشروعیت خود را زیر سوال برده است.

حق با ماست

طبق گفته‌های روسای مشترک و پیشین حزبمان، شهردارانمان و اعضای حزبمان که در چهار سال پیش اظهار داشته بودند، امروز ما دوباره تکرار می‌کنیم: ما در مقابل این کودتاهای سیاسی شکست نخورده‌ایم و مبارزه دمکراتیک ما مبارزه‌ای حق طلبانه است. حق با ما بوده و تا زمانیکه سیاستمداران در بند ما، تمامی اعضای زندانی ما از زندان آزاد نشوند، ما مبارزه خود را ادامه می‌دهیم. ما نیروی خود از از حق طلبی و مشروعیتمان گرفته و بیش از دیروز، به مسیر انتخابیمان اعتقاد و باور داریم. فردا روز روشن ما، آینده دمکراتیک خلق‌ها و اراده نیروهای دمکراتیک خواهد بود."