کاندیداهای دَم پارتی در استانبول معرفی شدند

کاندیداهای دَم پارتی برای ریاست مشترک کلان‌شهر استانبول مارال دنیش‌ بشتاش و مراد چپنی هستند.

عائشه‌گل دوغان سخنگوی حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دَم پارتی) در رابطه با دستور کار انتخابات محلی در دفتر مرکزی کل این حزب کنفرانسی مطبوعاتی برگزار کرد.

در این کنفرانس کاندیداهای ریاست مشترک ده‌ها منطقه معرفی شدند.

عائشه‌گل دوغان اعلام کرد، کاندیداهای دَم پارتی برای ریاست مشترک کلان‌شهر استانبول مارال دنیش‌ بشتاش و مراد چپنی هستند.