خانواده‌ عبدالله اوجالان خواستار ملاقات با وی شدند

خانواده و وصی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای دیدار از زندان فوق‌امنیتی جزیره امرالی به دادستانی جمهوری ترک در شهر بورسا مراجعه کردند.

محمد اوجالان برادر عبدالله اوجالان و مظلوم دینچ وصی خانواده اوجالان، علی کونار برادر عمر خیری کونار، پولات یلدرم برادر حامیلی یلدرم و ملیحه چتین خواهر ویسی آکتاش برای ملاقات با زندانیان دربند جزیره امرالی درخواستی را به مقامات قضایی ترک تحویل دادند.

خانواده زندانیان امرالی درخواست مشابهی را از طریق دادستانی بورسا به مدیریت زندان امرالی ارسال کردند و خواستار ملاقات با عزیزان دربند خود شدند.

خانواده و وصی عبدالله اوجالان اوجالان و سه زندانی دیگر امرالی هر هفته درخواستی را به سازمان‌های مربوطه تحویل می‌دهند، اما تمامی درخواست‌ها تاکنون به شیوه‌ای سیستماتیک بی‌پاسخ مانده‌اند. همچنین وکلای کانون حقوقی أسرین هر هفته دو بار با مراجعه به مراجع قضایی خواستار دیدار از زندان امرالی هستند، اما به درخواست‌های مکرر آنها پاسخی داده نمی‌شود.

شایان ذکر است از ٢۵ مارس ٢٠٢١ هیچ اطلاعی از وضعیت رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در دست نیست.

رِزان ساریجا و نوروز أویسال وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان پس از ٨ سال روزهای ٢ و ٢٢ می، ١٢ و ١٨ ژوئن و ٧ آگوست ٢٠١٩ موفق شده بودند برای آخرین بار با موکل خود دیدار کنند. دادگستری ترک در ٣ سال گذشته با بهانه‌های واهی هرگونه ملاقات وکلا با اوجالان را ممنوع اعلام کرده است.