خانواده یونس بابایگیت گریلای ه‌پ‌گ، نگران جان پسرشان هستند

مقامات ترکیه مدعی شدند که دو گریلای ه‌پ‌گ در ارزینجان به شهادت رسیده‌اند که یکی از آنها یونس بابایگیت (آراس دیگور) است. خانواده بابایگیت که هیچ اطلاعاتی به آنها داده نشده است، نگران جان پسرشان هستند.

علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه در حساب کاربری X خود مدعی شده بود که در ارتفاعات کماخ در ارزنجان، طی یک نبرد دو گریلا با نام یونس بابایگیت (آراس دیگور) و ه.ج به شهادت رسیدند.

اما مشخص شد که هیچ اطلاعاتی به خانواده یونس بابایگیت داده نشده است. عمو و عمه یونس بابایگیت به موسسه پزشکی قانونی ارزروم رفتند، اما متوجه شدند که یونس بابایگیت آنجا نیست.

این خانواده به دادستانی ارزینجان مراجعه کردند، اما نتوانستند اطلاعاتی دریافت کنند. بر اساس اطلاعات، دادستانی به خانواده گفته است که یونس بابایگیت روانه زندان شده است.

وقتی خانواده به زندان رفتند متوجه شدند یونس بابایگیت آنجا نیست. خانواده این گریلا و نزدیکانش نگران جان وی هستند.