کمیته تحقیقاتی کژار منتشر می‌کند.

کمیته تحقیقاتی جامعه زنان آزاد شرق کوردستان – کژار، در خصوص کمپین کژار که با شعار ” زمان دفاع از انقلاب زنان فرا رسیده” اعلام شد؛ بروشوری مبنی بر خاستگاه شعار زن – زندگی – آزادی منتشر کرده است.

کمیته تحقیقاتی جامعه زنان آزاد شرق کوردستان – کژار، در خصوص کمپین کژار که با شعار ” زمان دفاع از انقلاب زنان فرا رسیده” اعلام شد؛ بروشوری مبنی بر خاستگاه شعار زن – زندگی – آزادی منتشر کرده است. کمیته بیان میدارد: بیش از یک ماه است که سراسر ایران، یکصدا فریاد می‌زنند: ژن، ژیان، ئازادی! فریادی که از مطالبات آنان سخن می‌گوید. از دردهای‌شان از اهداف‌شان و در نهایت از آینده‌ای که برای خویش و جامعه می‌خواهند رقم بزنند، سخن می‌گوید. فریادی که قدمتی تاریخی دارد و لازم است که خوانش خاص و صحیحی نسبت بدان صورت گیرد. فریادی که با در برگرفتن سه واژه، به فریاد مشترک تمام زنان مبدل گشت. اما نیروی اعجاب انگیز این سه واژه چیست که بدین‌گونه جهانی شده است؟ و یا اینکه آیا چینش این سه واژه در کناریکدیگر، تصادفی است؟ اگر نیست، اهمیت این سه واژه و رابطه‌ی آنان با همدیگر در چیست؟ همانطور که می‌دانیم، در اکثر زبان‌ها، ریشه‌ی واژه‌ی زندگی به زن بر می‌گردد و انتخاب واژه‌ از سوی جامعه نیز بدون شک معنای خاص خودش را دارد. از همینرو این بروشور در صدد است تا با تکیه بر روش تاریخی ـ  تحلیلی به بررسی جایگاه زنان در طول تاریخ بخصوص در سدە٢١ بپردازد، به امید اینکه مفید واقع گردد. همچنین کمیته اشاره کرده است که این اثر را به تمام آنانی که پیشاهنگ قیام شدند، و با جانفشانی‌شان راه را برای رسیدن به آزادی هموارتر کردند، تقدیم می‌کند

جهت دانلود بروشور اینجا کلیک کنید.